Lahjoitus Janakkalan Osuuspankilta

Joulun hyvä työ -lahjoitus Janakkalan Osuuspankilta 
 
Janakkalan Osuuspankin vuosittainen Joulun hyvä työ -lahjoitus
kohdistetaan tänä vuonna kolmeen eri kohteeseen. Lahjoituksen saajina ovat
Janakkalan Seurakunnan diakoniatyö, SPR:n Janakkalan osasto ja MLL:n
Janakkalan osasto. Kullekin jaettiin avustusta 4 000 euroa.
 
Kuluvana vuonna Janakkalan Osuuspankissa oli kampanja, jossa jokaisesta tammi-
marraskuun välisenä aikana tulleesta uudesta omistaja-asiakkaasta pankki
lahjoittaa kymmenen euroa hyväntekeväisyyteen. Uusia paikallisen osuuspankin
omistaja-asiakkaita tuli kampanja-aikana lähes 300. Tämän ansiosta lahjoitusvaroja
kertyi lähes 3.000 euroa. Lahjoitussummaa korotettiin kuitenkin näin
poikkeusvuotena, jotta varoja riittäisi useampaan kohteeseen.
- Lahjoitussumman korottaminen tuntui heti alkuvaiheessa olevan itsestään selvää,
sillä elämme erittäin poikkeuksellista aikaa ja haluamme tukea erityisesti niitä tahoja
ja perheitä, joihin tämä korona-aika on vaikuttanut erityisen paljon. Varat siis
käytetään yhteisöllisen roolimme mukaisesti paikkakuntamme ja sen asukkaiden
hyväksi, kertoo Janakkalan Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Suutari. -Tällä
lahjoituksella haluamme edistää erityisesti lapsiperheiden ja niiden kotitalouksien
elämää, jotka ovat avuntarpeessa, Suutari täsmentää.
Varat päätettiin jakaa Janakkalan seurakunnan diakonia työn, MLL:n Janakkalan
osaston sekä SPR:n Janakkalan osaston kautta, sillä näillä kolmella taholla on
kaikilla valmiit resurssit ja väylät hoitaa lahjoitukseen liittyvät asiat. Näin kaikki
lahjoitetut varat päätyvät suoraan avun tarpeessa oleville henkilöille, eikä varoista
kulu osaa järjestelykustannuksiin tai avustustoiminnan rakenteisiin, jatkaa Suutari.
Iso kiitos kuuluu nykyisille asiakkaille ja myös uusille omistaja-asiakkaille, jotka
päätyivät omistamaan palan omaa pankkia ja tällä tavoin osallistuivat Janakkalan
Osuuspankin hyväntekeväisyyskampanjaan.
-Kun pankkimme menestyy ja kykenee tekemään positiivista tulosta, mahdollistaa
se toimialueen eli Janakkalan alueen tukemisen eri tavoin ja samalla pankki
kykenee toteuttamaan perustehtävänsä mukaista yhteisöllistä roolia, kertoo Mikko
Suutari.
Osuuspankilla on liiketoimintaroolinsa lisäksi vahva yhteiskuntavastuullinen rooli.
Pankki tukee vuosittain janakkalalaisia seuroja, yhdistyksiä ja tapahtumia. Tällä
tavoin pankki edesauttaa muun muassa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia
paikkakunnalla.