Suomen Punaisen Ristin Kallio-Käpylän osaston kevät- ja syyskokous 2020

Suomen Punaisen Ristin Kallio-Käpylän osaston siirretty kevätkokous

Aika: 26.11.2020 klo 18.00 alkaen Paikka: Osaston toimitila Hämeentie 85-89, 00550 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös verkossa: meet.google.com/cjb-kngw-bvf

Kevätkokouksen esityslista:

1) avataan kokous 
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri; Esitys: Susanna Lehtovaara puheenjohtajaksi, Oona Simolin sihteeriksi
3) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat;
4) todetaan kokouksen osanottajat ja vahvistetaan heidän äänioikeutensa;
5) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
6) päätetään kokouksen esityslistasta ja tarvittaessa työjärjestyksestä;
7) merkitään tiedoksi mahdolliset huomionosoitukset ja ilmoitusasiat;
8) päätetään osaston hallituksen jäsenten lukumäärästä;
9) esitetään edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
10) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osaston hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
11) päätetään kokous

Suomen Punaisen Ristin Kallio-Käpylän osaston syyskokous

Aika: 26.11.2020 n. klo 19.00 alkaen (tai heti kevätkokouksen päätyttyä) Paikka: osaston toimitilalla Hämeentie 85-89, 00550 Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös verkossa: meet.google.com/cjb-kngw-bvf

Syyskokouksen esityslista:

1) avataan kokous
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri;
3) valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat;
4) todetaan kokouksen osanottajat ja vahvistetaan heidän äänioikeutensa;
5) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
6) päätetään kokouksen esityslistasta ja tarvittaessa työjärjestyksestä;
7) merkitään tiedoksi mahdolliset huomionosoitukset ja ilmoitusasiat; Helsingin ja Uudenmaan piiri on myöntänyt Punaisen Ristin ansiomerkit osaston viidelle jäsenelle: Tarja Aallolle, Olavi Kokolle, Liisa Kososelle, Maija-Liisa Mäkeläiselle ja Sanna Pesoselle. Osasto onnittelee ja ilmaisee kiitollisuutensa näille aktiivisille jäsenilleen.
8) hyväksytään osaston toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021;
9) valitaan osastolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi; Molemmat vaihtuvat,
10) valitaan osaston hallitukseen erovuoroisten tilalle muut osaston hallituksen jäsenet Hallituksessa jatkaa Emilia, Susanna, Maria M. ja Tuija.
Uusia hallituksen jäseniä valitaan (luultavasti 4–6) 
11) valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja; Esitys: valitaan Marju Pohjola jatkamaan toiminnantarkastajana
12) päätetään kokous.