Avdelningar

Fadder Avdelning Ordförande Kontaktuppgifter
Rolf Sund Gamlakarleby sv. Verksamheten på paus gamlakarlebyavdelningen@gmail.com
Karleby sv. Marlene Sundfors  
Öja Verksamheten på paus  
Kronoby Mona Häggblom  
Nedervetil Anna Huldén  
Terjärv Helena Jansson terjarvavdelning@gmail.com
Nykarleby Gun-Helen Isaksson  
Munsala Gunilla Fleen  
Pensala Ann-Christine Ek  
Lotta Böling Larsmo Monica Svenfelt  
Jakobstad Beatrice Nilsson  
Pedersöre Greta Johansson  
Esse Gunilla Storbacka  
Purmo Carin Hagström  
Vörå Andreas Storbacka vora.svenska@redcross.fi
Oravais Anne Karlsson  
Maxmo Susanne Nygård  
Matilda Norrmén Björköby Emma Dahl  
Replot Simone Berlin  
Kvevlax Linda Sundman-Melin kvevlaxavd@gmail.com
Smedsby-Böle Viveca Ollil  
Korsholms norra Sune Glader  
Korsholms södra Jessica Vikfors  
Solf Marice Nedergård  
Vasa svenska Ulf Lassander vasa.svenska@avdelning.rodakorset.fi
Sundom Marlene Prost-Swahn  
Gamla Vasa Greta Celvin gamlavasa-svenska@rodakorset.fi
Anna Stenman Malax Tina Holms  
Petalax Yvonne Stenbacka  
Bergö Marina Westerlund  
Korsnäs Annika Nyfors  
Närpes Kerstin Lillbåsk  
Pörtom Kent Wägar  
Övermark Gurli Lassus  
Kristinestads sv. Alexandra Teis  
Tjöck Torolf Back  
Lappfjärd-Härkmeri Britt-Marie Teir