Viimeisimmät päivitykset

6.7.2022

Oma: Parannuksia tapahtumien hakutoimintoon: tapahtumahaku näyttää aina seuraavaksi tulevat tapahtumat ensin. Tapahtumat, jotka on laitettu pitkälle aikavälille, (esim. 23.7.2022-25.11.2022), tippuvat haussa loppuun sen jälkeen, kun aikavälin ensimmäinen päivämäärä on mennyt. Verkkotapahtumat ovat samanarvoisia muiden tapahtumien kanssa, eli niitä ei nosteta enää kärkeen.

Oma: Tapahtumien postinumero ja paikkakunta on muutettu pakollisiksi (ei koske verkkotapahtumia).

Oma: oma.redcross.fi -osoite vie suoraan Oman englanninkielisille sivuille.

13.6.2022

Oma: Mahdollisuus hakea ryhmiä ryhmän nimen, tyypin, kielen, toimintamuodon, valtakunnallisuuden ja järjestäjän mukaan (HUOM., avoimeen ryhmään ei ole toistaiseksi mahdollisuutta laittaa toimintamuotoa tai järjestäjää).

Oma: Mahdollisuus merkitä ryhmiin ja tapahtumiin kielet, joita ryhmä käyttää, tai millä kielellä tapahtumaan voi osallistua: suomi - ruotsi - englanti/muu

Oma: Oman vakioviestit (ryhmänjäsenen hyväksymisilmoitus jne.) tulevat myös englanniksi.

Ystävävälitys: Korjaus, verkkovälitys näyttää oikean ajan, kuinka pitkään henkilöt ovat olleet ilman ystävää.

31.5.2022

Ystävävälitys: Ystäväasiakkaan ja ystävävapaaehtoisen kortissa kaikki pakolliset tiedot näkyy lomakkeessa tähti (*) -merkillä.

5.5.2022

Oma: Osaston hallintanäkymässä on mahdollisuus suodattaa vapaaehtoisia kiinostuksenkohteiden, taitojen jne. mukaan.

Oma: Osaston hallintanäkymässä on mahdollisuus viestiä valituille kohderyhmille.

Oma ja ystävävälitys: Tietosuojapäivityksiä.

Ystävävälitys: korjaus, ystävävapaaehtoisia voi poistaa ystäväryhmistä

Ystävävälitys: korjaus,  piirin ystävävälityksen pääkäyttäjä voi antaa verkkovälitysoikeuksia alueensa verkkovälitykseen.

13.4.2022

Oma: Englanninkielinen käyttöversio.

Oma: Mahdollisuus määrittää hallintanäkymässä kuinka monta vapaaehtoista näkyy listassa.

Oma: Profiilia luodessa ei ole mahdollista valita syntymäajaksi kuluvaa tai edellistä vuotta.

Oma: Kirjautumisnapin nosto löydettävämmäksi.

Oma: Hallintanäkymään aakkostus sukunimen mukaan.

Oma: Kiinnostuksenkohteisiin valintamahdollisuudeksi "Ruuan jakaminen".

25.3.2022

Oma: Mahdollisuus ilmoittaa, että on jo mukana toiminnassa ja valita toimintamuotokategoria.

Oma: Toimintaryhmään kuuluminen aktivoi automaattisesti tiedon, että on mukana toiminnassa. Tietoa voi käsitellä manuaalisesti sekä henkilö itse että osaston hallintanäkymästä.

Oma: Oman tapahtumat ovat oletuksena julkisia, eli näkyvät myös kirjautumattomille käyttäjille.

Oma: Kategorioihin lisätty Nuorten turvatalot ja Ruoka-apu

Oma: Tapahtumahakuun siirtymistä selkeytetty.

Oma, korjaus: Toistuvan tapahtuman poisto korjattu. Tapahtuman poistoa parannettu.

Oma, korjaus: Osaston hallintanäkymästä viestinlähetys ryhmänvetäjille sähköpostitse korjattu.

Oma, korjaus: Jäseneksi liittymisen kieliongelma korjattu.

 

10.3.2022

Oma: Kontaktointihenkilön sähköpostin lisäys osaston hallintaan toimii taas. Kiinnostuksenkohteet ja taidot näkyvät taas myös hallintanäkymässä.

Oma: Kirjautumattomien käyttäjien siirtymää Oman tapahtumahakuun selkiytetty.

Oma: Tapahtumien sivutusta korjattu.

Ystävävälitys: Verkkovälitys viety tuotantoon.

Ystävävälitys: Useita ystävävälityksen ja verkkovälityksen toimimattomuuksia korjattu.

 

25.1.2022

Oma: Vapaaehtoinen voi ilmoittaa, miten toivoo, että häneen ollaan yhteydessä.

Oma: Oman verkko-osoite on muutettu muotoon: oma.punainenristi.fi

 

8.12.2021

Oma: käyttäjä voi poistaa itse oman profiilinsa.

Lisäksi: Verkkovälityksen ja jäseneksi liittymisen korjauksia.

 

8.11.2021

Oma: Profiilia luotaessa on mahdollista merkitä, jos haluaa toimia vapaaehtoisena verkossa. Tämä tieto näkyy vapaaehtoisen kortissa.

Oma: Siirtymälinkki Ossiin.

Ossi: Ossi-järjestelmä on siirretty pilotointivalmiina tuotantoympäristöön. Ossin pilotointi aloitetaan marraskuussa seitsemän pilottiosaston kanssa.

Ystävävälitys: verkkoystävävälitys on siirretty kokonaisuudessaan tuotantoympäristöön. Lisäksi joitakin pienempiä korjauksia ystävävälitykseen.

 

26.3.2021

Oma: Toimintaryhmään mahdollisuus merkitä toiminnan järjestäjä.

Lisäksi sähköisen ystävävälityksen korjauksia.

 

4.3.2021

Oma: Ryhmänjäsenelle mahdollisuus erota toimintaryhmästä.

Oma: Ryhmien viestinlähetys korjattu.

Oma: Henkilöiden lopullista poistoa Omasta parannettu (admin).

 

8.2.2021

Oma: Toimintaa luodessa mahdollisuus merkitä, että kyseessä on verkossa toteutettava toiminta, joka näkyy hakutuloksissa mm. toiminnan järjestäjän perusteella (esim. Teams-koulutus). Virtuaalinen toiminta korvattin tällä (virtuaalinen toiminta näkyi automaattisesti kaikille).

Oma: Verkossa toteutettava toiminta yhdeksi hakuehdoksi toimintaa haettaessa.

Oma: Uusi ystävänpäivän kuva kuvapankkiin.

Oma:Piirin pääkäyttäjälle / työntekijälle mahdollisuus siirtää vapaaehtoinen toisenkieliseen osastoon saman postinumeron alla, jos alueella on kaksi osastoa. (Esim. 67100 Kokkolan osasto-> 67100 Karlebys svenska avdelning).

 

24.11.2020

Oma: Tapahtumien hakua nopeutettu
Oma: Uusi vaihe profiilin luomisessa: oma tarina & saako ehdottaa toimintaa
Oma: Tapahtumaan ilmoittautuneiden lisätiedot info-kuvakkeen takana
Lisäksi korjattu bugeja sekä Oman että ystävävälityksen puolella

15.10.2020

Oma: Toimintaan ilmoittautuneet osallistujat listaan ilmoittautumisjärjestyksessä
Oma: Mahdollisuus laittaa Suomen Punainen Risti/Finlands Röda Kors toiminnan järjestäjäksi. Järjestäjä-kenttä pakolliseksi.
Oma: Uuden profiilin tallennusta nopeutettu.
Oma: Korjauksia hallinnan oikeudet-välilehdelle
Oma: Uuden jäsenen hyväksyminen ryhmään Oman kautta korjattu
Oma: Lähetä viesti koko -osastolle toiminto korjattu
Oma: Toiminnan sinulle -suodatus korjattu
Oma: Kirjautumistietojen vaihdon tietoturvaa vahvistettu niin, että kirjautumistietoja muutettaessa tarvitsee myös vanhan salasanan

27.8.2020

Ystävävälitys: Kahdenkeskisen ystävyyden suodatukset korjattu
Oma: Toimintaryhmien viestien lukeminen / lähettäminen korjattu

10.7.2020

Oma: Uusi käyttäjätaso Piirin pääkäyttäjä
Oma: Sähköposti-ilmoitus uusista kirjautuneista vapaaehtoisista
Oma: Avoimen ryhmän vetäjä voi lähettää viestin ryhmäläisten sähköpostiin
Oma: Profiilin äidinkieli ei näy, korjattu
Oma & Ystävävälitys: Tietoturvapäivityksiä