16 kuvaa arjestani -valokuvanäyttelyn avajaiset Kankaanpäässä ja Raumalla

Ruokaa & Kohtaamisia -hanke (2018-2020) on kolmivuotinen Stean rahoittama ja Punaisen Ristin toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusi Punaisen Ristin ystävätoiminnan muoto ruoka-avun saajien auttamiseksi. Hankkeen ydinajatuksena on pyrkiä löytämään huono-osaisuutta kokevien ruoka-avun saajien osallisuuden kokemuksia ja siten parantaa heidän elämänlaatuaan sekä lisätä hyvinvointia.

Esillä olevat valoku­vat ovat ruo­ka-avus­sa kä­vi­jöi­den ot­ta­mia vä­läh­dyk­siä ar­jes­taan. Ku­vat on otet­tu ke­säl­lä 2020 ja nii­tä on otet­tu muun muas­sa tee­mois­ta aamu, kah­vi­het­ki, eläin, ilo, kesä, koti, minä, tyh­jä, va­lon­sä­teet, var­jo, yk­sin.

Valokuvanäyttelyn avajaiset: 

Kankaanpäässä 15.10.20 klo 14.00 Kirjaston aulassa, osoitteessa Kangasmoisionkatu 1.

Raumalla 16.10.20 klo 12.00 SPR Rauman osaston tiloissa, osoitteessa Karjalankatu 15.

Näyttelyt on esillä 16.-30.10.2020.

Valokuvausprojektin tuotoksia on nähtävillä myös nettigalleriassa https://16kuvaa.fi