Piirin hallituksen kokoukset

Punainen Risti on järjestönä sitoutunut avoimeen päätöksentekoon. Tiedotamme tällä sivulla piirin hallituksen kokouksista ja päätöksistä. Tuoreimman kokouksen päätökset ovat aina sivulla ensimmäisenä.

Muistio piirin hallituksen kokouksesta 25.3.2021

Piirin hallitus kokoontui jälleen etäyhteydellä. Läsnä kokouksessa oli koko hallitus yhtä työesteistä lukuunottamatta.

Hallitus käsitteli vuosikokoukselle esitettävät asiakirjat. Toimintakertomus edelliseltä vuodelta samoin kuin tilinpäätös vahvistettiin. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 22.000 euroa.

Hallitus kävi keskustelua vastaanottotoiminnan tulevaisuudesta. Maahanmuuttovirasto on siirtymässä kilpailutukseen vastaanottotoiminnan osalta. Kaikilta toimijoilta on kysytty mielenkiintoa tulevaa kilpailutusta kohtaan. Piirin hallitus päätti ilmoittaa maahanmuuttovirastolle, että olemme kiinnostuneita vastaanottotoiminnan järjestämisestä myös jatkossa. Koko järjestössä käydään strategista keskustelua vastaanottotoimintaan osallistumisesta tulevan kevään aikana.

Käsiteltiin Punaisen Ristin julkisuusohje, jonka perusteella tehtiin päätös julkaista jatkossa piirin hallituksen pöytäkirjat piirin nettisivuilla. Muistio kokouksesta julkaistaan kolmen päivän kuluessa kokouksesta. Julkisuusohjeen noudattamista suositellaan myös osastoille. Käytiin läpi piirin vuosittainen tietosuojaraportti. Piirin osalta tilanne on hyvä. Henkilökunta on päivittänyt omaa osaamistaan koulutuksilla ja tietosuojaselosteet ovat ajan tasalla. Vastaanottokeskusten osalta käydään parhaillaan läpi tietosuojakäytäntöjä. Osastoja on koulutettu ja koulutetaan edelleen osana luottamushenkilöiden koulutusta. Peräti 35 osastoa on jo nimennyt tietosuojayhteyshenkilön ja 30 osastoa on käsitellyt kolmikantasopimuksen. Suurimpia haasteita tietoturvalle ovat puutteet digiosaamisessa, kirjavat sähköpostikäytännöt ja inhimillisten virheiden mahdollisuus. Seuraava tietosuojakoulutus on 13.4.

Käytiin keskustelua Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunnista. Todettiin, että kuhunkin toimikuntaan tarvittaisiin Punaisen Ristin edustajaksi vapaaehtoinen, joka seuraa oman maakunnan valmiusasioita. Hallitus toivoo raporttia VaPePa-asioista vähintään kerran vuodessa.

Vaalitoimikunta kertoi, että ehdotusten tekoaika päättyi 21.3. Kaikkiin avoimiin tehtäviin saatiin ehdotuksia, hallituksen jäseneksi peräti yhdeksän ehdotusta. Toimikunta viimeistelee oman ehdotuksensa vuosikokoukselle 7.4. Ehdotusta laadittaessa huomioidaan mm. hallituksen jäsenten maantieteellistä jakaumaa ja sukupuolijakaumaa, eri toiminnanalojen osaamista sekä hallituksen sopivaa uudistumista.

Piirin viestintäsuunnittelijana aloittanut Ilona Manninen kävi tervehtimässä hallitusta. Viestintäsuunnittelijan tehtäviin kuuluu piirin ja osastojen viestinnän kehittäminen sekä jäsenhankinnan edistäminen.

Vastaanottotoiminnan verotuksesta käydyt oikeustapaukset on pitkälti saatu päätökseen. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa, joten vastaanottotoiminta katsotaan myös SPR:n osalta verolliseksi elinkeinotoiminnaksi. Näin on käytännössä toimittukin jo useiden vuosien ajan.

Nälkäpäivä-keräyksen tuotto viime vuodelta oli 67.000 euroa. Olosuhteisiin nähden tulos oli oikein hyvä (65% edellisvuodesta). Joulukortti-varainhankinnan tuotto kasvoi 19.000 euroon.

Piiri on mukana ympäristöasioita kehittävässä Green Office -ohjelmassa. Piirin ympäristöohjelman päätavoitteina tänä vuonna on matkustusohjeen ja hankintaohjeen päivittäminen niin, että ne huomioivat ympäristönäkökulmat nykyisiä paremmin.

Muistion kirjasi,

Mika Asikainen
toiminnanjohtaja