Tukea nuorten kansainväliseen toimintaan

Hei nuorten vapaaehtoisten parissa toimivat,

saisiko olla ripaus kansainvälisyyttä vuodelle 2021? 

Nyt on aika jalostaa ideat suunnitelmiksi ja hakea Folke Bernadotten muistosäätiön avustuksia vuonna 2021 toteutettavalle toiminnalle! Haku on auki 18.10.2020 asti. 

Ystävällisesti pyydän jakamaan tietoa avustushausta omassa osastossasi/ piirissäsi /yksikössäsi / toimintaryhmässäsi /verkostossasi. Hakemuksia toivomme laajasti koko Suomen Punaisen Ristin piiristä. Hakemusten pohjalta me täällä kansainvälisen henkilöavun yksikössä koostamme koko Suomen Punaisen Ristin yhteisen avustushakemuksen, joka toimitetaan Folke Bernadotten muistosäätiölle.

Folke Bernadotten muistosäätiön avustuksilla tuetaan alle 30-vuotiaiden nuorten kansainvälistymistä ja kansainvälistä liikkuvuutta. Avustusten tarkoitus on edistää nuorten välistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä yli rajojen. Avustusten avulla nuoret ovat mm. osallistuneet työpajoihin maailmalla, järjestäneet kansainvälisiä leirejä Suomessa ja käyneet oppimassa muiden kansallisten yhdistysten toiminnasta. Kansainväliset projektit tuovat iloa osallistujille, mutta auttavat myös laajentamaan verkostoja ja tuomaan Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikettä lähemmäs kotimaan vapaaehtoistoimintaa. 

Jos tämä herätti kiinnostuksesi, tutustu tarkempiin hakuohjeisiin (ks. viestin PDF-liite). Avustusta voi hakea yksin, porukan kanssa tai vaikka yhteistyössä useamman osaston tai piirin kanssa. 

Laadi/Laatikaa vapaamuotoinen hakemus (1-2 sivua) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemus tulee toimittaa kansainvälisen henkilöavun yksikköön sähköpostitse (recruitment@redcross.fi) viimeistään sunnuntaina 18. lokakuuta 2020. 

Yksi kansainvälisen nuorisotoiminnan tavoitteista on jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä. Jo hakuvaiheessa tulisi kiinnittää huomiota siihen millaisia vaikutuksia suunnitellulla toiminnalla olisi laajemmin. Hakemuksessa oli tärkeä tuoda esiin mm.:  

  • Mitä toiminnalla halutaan saada aikaan? 
  • Miten osallistujat ja heidän taustatahonsa voivat parhaalla tapaa hyödyntää projektissa opittua? 
  • Kokeillaanko projektissa jotain uutta tapaa tehdä asioita, josta voisi myöhemmin olla hyötyä Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa laajemminkin? 
  • Miten suunnitellusta toiminnasta viestitään tavalla, joka innostaisi nuoria osallistumaan Suomen Punaisen Ristin toimintaan? 

 Jos teille on myönnetty tukea vuodelle 2020 joka jää käyttämättä ilmoitattehan siitä mahdollisimman nopeasti.

Vielä muistutus teille, jotka olette saaneet avustusta ja toteuttaneet projekteja tänä vuonna: toimitattehan tilitykset mahdollisimman pian. Maksamme avustussumman tositteita vastaan. 

Jos teillä on kysymyksiä Folke Bernadotten muistosäätiön avustuksesta, voit olla yhteydessä recruitment@redcross.fi