Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalien tulos on selvillä!

Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalit käytiin sähköisesti lauantaina 3.10.2020. Äänivaltaisia edustajia oli yhteensä 53 seitsemästä piiristä ja heistä 45 käytti äänioikeuttaan. 

Vaalien tulos on esitys, joka viedään sellaisenaan Suomen Punaisen Ristin hallituksen hyväksyttäväksi. Hallitus käsittelee valtakunnallisen nuorisotoimikunnan kokoonpanoa kokouksessaan marraskuussa. Hallitus asettaa uuden valtakunnallisen nuorisotoimikunnan seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2021-2023. Hallituksella on oikeus muuttaa äänestyksen tuloksena syntynyttä toimikunnan kokoonpanoa, jos kokee sen tarpeelliseksi.

Vaalitoimikunta esittää hallitukselle, että valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan Laura Musta, varapuheenjohtajaksi Sanna Mäntysaari ja jäseniksi Enni Järvinen, Richard Backman, Sofia Henriksson, Caydaruus Abdi Mohamed ja Roosa Penttilä. Milja von Lerberille, Taika Vaulolle, Niko Suokkaalle ja Heini Naukkariselle ehdotetaan toimikunnan varajäsenyyttä.

Äänijakauma löytyy osoitteesta https://rednet.punainenristi.fi/vanutonvaali2020.

Palautetta vaaleista voit antaa tämän lomakkeen kautta 18.10.2020 asti.

Onnea uudelle toimikunnalle!