Understöd till avdelningarna

Avdelningarna har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd på grund av coronan för hjälparbetet. Stöd kan ansökas om för följande verksamhetsformer:

LokalTapiolas stöd till avdelningarna – För att uppmuntra de frivilliga och stödja deras välbefinnande (300€)

 • LokalTapiolas stöd till avdelningarna är ämnat i synnerhet för att stödja och uppmuntra de frivilliga
 • Din avdelning kan ansöka om ett bidrag på 300 euro från LokalTapiolas stöd
 • Ansökningsperioden för stödet har förlängts något och ansökningsperioden slutar 15.10. Evenemangen ska genomföras under 2021. Samma avdelning kan ansöka om bidrag för flera olika verksamhetsformer, så avdelningar som redan har fått bidrag är berättigade i form av nya ansökningar.

Hur kan stödet användas?

 • Behöver ni glädje, inspiration och återhämtande verksamhet efter coronavåren?
 • Vill ni tacka era frivilliga för deras coronarelaterade frivilligarbete?
 • Vill ni ha stöd för att välkomna och inspirera nya frivilliga?

Några exempel på möjlig användning av bidraget;

 • utomhusevenemang för hela avdelningen (servering, artist, resekostnader)
 • utflykt till en lägereldsplats för verksamhetsgruppen
 • rekreationsbesök till en lokal kulturbesöksplats för verksamhetsgruppen
 • distans- eller närevenemang för att främja de frivilligas välbefinnande (t.ex. yoga, mindfulness, paddlingsutflykt)
 • Avdelningens resurscafé, ett engångsevenemang med fokus på de frivilligas välbefinnande och motivation, mer information på RedNet https://rednet.rodakorset.fi/resurscafe

Du kan ansöka om bidraget med denna blankett. (Ansökningsblankett för Bättredag–bidrag)
Bidraget kan rapporteras med denna blankett. (Rapporteringsblankett för Bättredag–bidrag)

Kontaktperson på centralbyrån Maija Erpestad, maija.erpestad@redcross.fi (länken skickar ett e-postmeddelande) tfn 040 626 5370

LokalTapiolas stöd till avdelningarna – Stöd för medborgarnas välbefinnande, två typer av stöd finns (500€)

1. Deltagande gemenskapligt mathjälpsevenemang 

2. Sommardagsevenemang