Kevätkokous 2020

29.9.2020
18:30 - 19:00
Sijainti:
Seppäläntie 290, 21250, MASKU
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kokoukset
Järjestäjä: 

Pidetään alunperin maaliskuulle suunniteltu kevätkokous nyt syyskuussa. Fyysisenä paikkana on Humikkalan maja mutta kokoukseen voi osallistua myös etänä Teams-yhteyden kautta. Linkki liittymiseen on ohessa. Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M1ZTIwZTMtMWNlY...