Sofia Henriksson

Nimi

Sofia Henriksson

Punaisen Ristin osasto ja piiri

Kaarina-Piikkiön osasto, Varsinais-Suomen piiri

Asetun ehdolle

Jäseneksi

Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?

Haen nuorisotoimikuntaan siksi, että SPR on antanut elämääni erittäin paljon iloa. Olen saanut SPR:n kautta esimerkiksi uusia ystäviä, kokenut yhteisöllisyyden tunteen, oppinut todella paljon, niin koulutuksissa kuin käytännössä. Kaikkein tärkeimpänä olen saanut kuitenkin auttamisen ilon ja mahdollisuuden parantaa maailmaa. Tämän vuoksi haluaisin, että mahdollisimman moni nuori voisi saada SPR:ltä sitä samaa iloa, jota itse olen saanut.

Kuitenkin olen huomannut, että nuoret vapaaehtoiset kokevat SPR:ssä monenlaisia haasteita. Toiminta on päiväsaikaan, nuoria ei aina kuunnella ja toiminta on  toisinaan vanhanaikaista, eikä se vastaa nykypäivän ongelmiin. Nämä ovat sellaisia haasteita jotka työntävät niin uusia kuin vanhoja nuoria pois. Koen, että valtakunnallinen nuorisotoimikunta on paras paikka puuttua näihin ongelmiin. Kun näihin ongelmiin puututaan, yhä useampi nuori voisi saada SPR:ltä samanlaisia ilon ja onnistumisen kokemuksia, joita olen itse saanut.

Millaista kokemusta sinulla on Punaisen Ristin toiminnasta?                    

Olen ollut aktiivisesti mukana SPR:n toiminnassa nyt noin 4 vuotta ja sinä aikana olen ehtinyt saada kokemusta monesta SPR:n osa-alueesta. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi hallinto, nuortentoiminta ja ystävätoiminta.

Olen mukana oman osastoni hallituksessa ja siellä vastaan osastomme kouluyhteistyöstä. Minulla on myös kokemusta piirin nuorisotoimikunnasta, jossa olen ollut ensin jäsenenä ja nyt varapuheenjohtajana. Nuorisotoimikunnan kautta olen myös yksi sosiaalisenmedian vastaava, joka huolehtii VS-piirin nuorten omasta Instagram-tilistä.

Hallinnollisten vapaaehtoistehtävien lisäksi toimin aktiivisesti ystävänä vanhukselle ja osallistun mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin ja niiden järjestämiseen. Esimerkiksi Nälkäpäivänä olen ollut lipaskerääjänä ja 2018 toimin vastuuvapaaehtoisena järjestämässä ensiavun SM-kilpailuja Turussa.

Oletko toiminut muissa järjestöissä vapaaehtoisena? Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle merkitsee?     

En ole toiminut muissa vapaaehtoisjärjestöissä sillä olen halunnut keskittää energiani juuri Punaiseen Ristiin. Haluan hoitaa tehtäväni huolella, joten olen kokenut hyväksi ratkaisuksi keskittyä toistaiseksi vain yhteen järjestöön kerrallaan.

Vapaaehtoistoiminta merkitsee minulle mahdollisuutta vaikuttaa tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten yksinäisyyteen, rasismiin ja nuorten syrjäytymiseen.
Esimerkiksi tunnin tapaaminen vanhuksen kanssa saattaa tuntua pieneltä asialta, mutta todellisuudessa sen merkitys on todella iso. Tapaaminen piristää vanhuksen päivää ja parhaimmassa tapauksessa vähentää niin vapaaehtoisen kuin auttajan yksinäisyyttä.

Nuorisotoimikunta työskentelee ryhmänä. Millainen olet tiimin jäsenenä?                         

Pärjään hyvin tiimityöskentelyssä ja se on minulle luonteva tapa työskennellä. Tiimin jäsenenä olen aktiivinen kuuntelija ja haluan antaa kaikille tilaa puhua. Pyrin usein sovittelemaan konflikteja ja kannustamaan muita tiimin jäseniä. Minulle on tärkeää luoda hyvä ilmapiiri, jossa kaikki voivat jakaa ajatuksiaan ja tulla kuulluiksi.

Miksi sinut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?

Minut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi monipuolisen kokemukseni takia. Tämän lisäksi olen motivoitunut tekemään työtä sen eteen, että SPR olisi nuorille mahdollisimman saavutettava ja antoisa järjestö.

Miten sinun mielestä Punainen Risti tulevina vuosina voisi tukea nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta? 

Punaisen Ristin tulisi tarjota nuorille mahdollisuus vaikuttaa ajankohtaisiin sekä globaaleihin ongelmiin. Tällaisia ovat esimerkiksi rasismi ja ilmastonmuutos. Moni nuori on hyvin ahdistunut nykyisestä maailman tilasta ja paras ratkaisu ahdistukseen on sen kanavoiminen toiminnaksi. Tällainen toiminta mahdollistaa nuorten osallisuuden lisäämisen ja edistää niin nuorten kuin ympäristön hyvinvointia. Käytännössä SPR voisi esimerkiksi lisätä ilmastovaikuttajien kaltaista toimintaa järjestämällä tempauksia, joissa käydään keräämässä roskia tai jaetaan tietoa ilmastonmuutoksesta.

Tärkeää on myös tehdä SPR:stä nuorille harrastus, josta voi löytää uusia ystäviä ja merkitystä elämään. SPR:n kautta nuoret voivat oppia uusia taitoja ja toteuttaa itseään. Mikäli SPR pystyy olemaan nuorille harrastus, SPR voi toimia esimerkiksi nuorten syrjäytymisen, yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien ehkäisijänä, mikä tukee nuorisolinjauksen tavoitteita.

Miten nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta?                      

Nuoret on tärkeä saada osaksi järjestön kokonaisvalmiutta. Tämä onnistuu parhaiten ottamalla nuoret aktiivisesti mukaan valmiustoimintaan. Nuorille pitää korostaa, että he ovat yhtä tärkeä osa valmiutta kuin kaikki muutkin. Jotta nuoret saadaan osaksi valmiutta, on heillä oltava siihen tarvittavat taidot. Tällaiset taidot saadaan koulutuksien ja harjoittelun kautta. On tärkeää, että turhat ikärajat koulutuksista ja harjoituksista poistetaan tai sitten vaihtoehtoisesti nuorille on järjestettävä omia koulutuksia ja harjoituksia.

Miten sinä voit vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin?                 

Koen, että nykyään yksittäisellä ihmisellä on melko paljon mahdollisuuksia vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin. Ensimmäiseksi asioista on otettava selvää. Pyrin lukemaan paljon uutisia ja artikkeleja sekä ylipäätään hankkimaan informaatiota. Sen jälkeen, kun tietää ilmiöistä ja ongelmista perusfaktat, voi ryhtyä toimeen. Itselleni sopiva tapa vaikuttaa on osallistumalla aktiivisesti SPR:n toimintaan. SPR:ssä pystyn esimerkiksi tukemaan yksinäisiä ihmisiä toimimalla ystävänä. Rasisminvastaisella viikolla (ja monikulttuurisuustoiminassa laajemminkin) osallistun omalta osaltani rasismin torjuntaan. Piirin nuorten Instagramissa pyrimme nostamaan esille tietoa esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Tärkeää on löytää itselle juuri sopiva tapa vaikuttaa ja se on kaikille erilainen. Joillekin sopii aktiivinen osallistuminen järjestötoimintaan, kun taas jollekin toiselle blogitekstien kirjoittaminen. Kaikkia vaikuttamisen tapoja tarvitaan!