Enni Järvinen

Nimi

Enni Järvinen

Punaisen Ristin osasto ja piiri

Tampereen osasto, Hämeen piiri

Asetun ehdolle

Jäseneksi

Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?

Minulla on paljon kokemusta Punaisen Ristin nuorisotoiminnasta ja koen, että minulla  on perspektiiviä siitä mitä onnistunut nuorisotoiminta vaatii ja miten sitä kehitetään. Nuorisotoiminta on minulle tärkeää ja olen innostunut kehittämään toimintaa valtakunnallisesti muiden nuorien kanssa. Valtakunnallinen nuoristotoimikunnalla on oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan ja toisaalta mahdollisuus myös inspiroida osastoja ja piirejä kehittämään nuorille suunnattua toimintaa.

Millaista kokemusta sinulla on Punaisen Ristin toiminnasta?                    

Olen ollut pitkään mukana Punaisen Ristin nuorisotoiminnassa, aloitin noin 8 vuotta sitten. Olen toiminut aktiivisesti niin osaston kuin piirin tasolla erilaisissa tehtävissä. Osastossa olen ollut osana Tampereen osaston nuorisotoimikuntaa, järjestänyt tapahtumia nuorille ja useamman vuoden ajan toiminut Reddie Kids-kerhossa. Piirin kautta olen toiminut useammalla lastenleirillä (Bestis) ohjaajana sekä yhden vuoden leiripomona. Olen toiminut myös nuorisokouluttajana. Vuosien varrella olen saanut kattavaa kokemusta erilaisista nuortentoiminnan muodoista.

Oletko toiminut muissa järjestöissä vapaaehtoisena? Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle merkitsee?     

Olen toiminut kaksi kautta opiskelija ainejärjestön Popsi ry:n hallituksessa, mutta muuten vapaaehtoistoimintani on pitkälti Punaisessa Ristissä toimimista.
Vapaaehtoistoiminta tuo ihmisissä esiin aitoa kiinnostusta ja motivaatiota toimintaa kohtaan. Ihminen pääsee toteuttamaan itseään sellaisen asian parissa, joka on hänelle merkityksellistä ja joka itsessään jo tarjoaa "palkkion" toiminnasta. Vapaaehtoistoiminta tuo myös yhteen ihmisiä, jotka välittävät samoista aiheista ja toimii ihmisille kohtaamispaikkana. Toisaalta vapaaehtoistoiminnassa on hienoa se, että kaikki voivat osallistua sosioekonomisesta taustasta tai varallisuudesta riippumatta mukaan toimintaan. Kaiken kaikkiaan vapaaehtoistoiminta on monipuolista ja mielestäni tuo ihmisten elämiin paljon hyvää.

Nuorisotoimikunta työskentelee ryhmänä. Millainen olet tiimin jäsenenä?                         

Minulla on paljon kokemusta tiimissä toimimisesta. Olen vapaaehtoistoiminnassa tehnyt paljon tiimityötä muiden vapaaehtoisten kanssa, mutta muiden kanssa toimiminen on myös keskeinen osa opintojani ja tulevaa uraani (minusta tulee luokanopettaja). Tiimin jäsenenä olen innokas osallistuja, jolla on paljon ideoita ja mielipiteitä. Tykkään työskennellä muiden kanssa ja sopeuttaa kaikkien erilaisia ideoita yhteen. Olen hyvä tekemään kompromisseja ja arvostan muiden mielipiteitä. Minusta on tärkeää, että kaikki saavat tuoda oman näkemyksensä esiin ja että kaikki otetaan huomioon. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen vaikka lopputulos ei olisi koko ryhmän mieleen.

Miksi sinut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?

Punaisessa Ristissä vapaaehtoisena toimiminen on tuonut omaan elämääni paljon lisää sisältöä ja sen takia haluan innokkaasti kehittää nuorisotoimintaa. Voitaisiin siis sanoa, että olisin motivoitunut ja sitoutunut osa nuorisotoimikunnan koneistoa. Minulla on myös paljon kokemusta nuorisotoiminnasta, mitä voin hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Nuorisotoimikuntaan toisin mukanani iloisen asenteen, todellisen halun kehittää nuorisotoimintaa ja tiimiläisen, joka osaa puhaltaa yhteen hiileen. 

Miten sinun mielestä Punainen Risti tulevina vuosina voisi tukea nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta? 

Nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta voidaan tukea erilaisten nuorisoryhmien, tempausten ja yhteistyön avulla. Nuorisoryhmien avulla nuoret saavat toisistaan vertaistukea ja heidän kanssaa voidaan käsitellä vaikeitakin aiheita. Toisaalta myös nuorien ystävätoiminta olisi keskeinen muoto auttaa nuoria vaikeissa elämäntilanteissa. Punainen Ristin voisi tukea nuorten osallisuutta osallistumalla tapahtumiin ja mainostamalla tekemisen kautta omaa toimintaansa. Tekeminen voi oikeastaan olla mitä vaan linjauksessa asetettuihin tavoitteisiin liittyvää. Yhteistyö muiden organisaatioiden välillä varmistaisi erilaisten nuorien tavoittamisen ja erilaisten aiheiden käsittelyn ammattilaisten kanssa. Nuoria voidaan tukea monella eri tavalla, mutta keskeisintä olisi varmasti löytää muutama ydin tapa, joita voidaan viedä valtakunnallisesti jokaiseen osastoon ja piirin ja joita voidaan toteuttaa matalalla kynnyksellä.

Miten nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta?                      

Keskeinen osa nuorien osallistamista Punaisen Ristin toimintaan on mielekkään tekemisen löytäminen jokaiselle nuorelle. Nuoret saadaa toimintaa mukaan kun keksitään minkälaisia asioita nuoret haluavat tehdä vapaa-ajallaan tai minkälaiselle osaamiselle heillä on tarvetta. Nuoret ottavat mielellään vastuuta mielekkäästä toiminnasta ja näin integroituvat keskeisiksi osiksi osastojen ja piirien toimintaa. Nuoret tarvitsevat kuitenkin tukea toisiltaan ja myös osastojen/piirien vanhemmilta jäseniltä. Laadukas nuorisotoiminta ja nuorisotoiminnan tukeminen ovat avaintekijöitä nuorten valjastamiseksi järjestön kokonaisvalmiuteen.

Miten sinä voit vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin?                 

Minä voin vaikuttaa ilmiöihin osallistumalla ja ilmaisemalla mielipiteeni. Osallisuus on keskeisin osa vaikuttamista ja toisaalta myös matalan kynnyksen tapa vaikuttaa. Mitä enemmän osallistuu erilaisiin tapahtumiin, toimikuntiin, ryhmiin ja tapahtumiin, niin sitä enemmän pääse vaikuttamaan ympärillä tapahtuviin ilmiöihin.

Katso myös

Instagramissa @sprtrenuoret on esittely kuva ja teksti minusta!