Heini Naukkarinen

Nimi

Heini Naukkarinen

Punaisen Ristin osasto ja piiri

Asikkalan osasto, Hämeen piiri

Asetun ehdolle

Jäseneksi

Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?

Olen itse saanut kokea paljon huikeita muistoja Punaisen Ristin parissa, joten tuntuu oikealta voida järjestää muillekin se sama mahdollisuus. Koen, että nuorisotoimikunta olisikin sopiva väylä vaikuttaa entistä enemmän nuorten asemaan spr:n parissa.

Millaista kokemusta sinulla on Punaisen Ristin toiminnasta?                    

Punaisen Ristin parissa olen ehtinyt touhuta jo lähemmäs 5 vuotta. Tapahtumarikkaat vuodet ovat sisältäneet ensiapu- ja nuorisotoimintaa sekä osastoni hallituksen jäsenyyden. Ryhmäiltoihin osallistumisen lisäksi olen vetänyt niin Reddie-kerhoa kuin nuorisoryhmääkin. Merkittävimmiksi spr-kokemuksiksi mainitsisin kuitenkin leiriohjaajuuden ja matkat Tanskaan ja Norjaan.

Oletko toiminut muissa järjestöissä vapaaehtoisena? Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle merkitsee?     

Vapaaehtoistoiminnan avulla pääsee tapaamaan paljon uusia ihmisiä. Ihmisläheisenä tyyppinä minusta onkin hienoa miten toisten tavat ajatella ja toimia antavat itsellekin uusia ajatuksia toisaalta Punaisen Ristin toiminnasta ja toisaalta elämästä ylipäänsä.

Nuorisotoimikunta työskentelee ryhmänä. Millainen olet tiimin jäsenenä?                         

Olen ehdottomasti ryhmäpelaaja! Tulen kaikkien kanssa toimeen ja puheliaisuuteni vuoksi koen olevani helposti lähestyttävä ja rento, myös uusien tuttavuuksien kanssa.

Miksi sinut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?

Minulla on kokemusta monelta eri Punaisen Ristin osa-alueelta nuoresta iästäni huolimatta. Nuoren iän vuoksi olen myös ns. ajan hermoilla. :D

Miten sinun mielestä Punainen Risti tulevina vuosina voisi tukea nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta? 

Vaikka monilla paikkakunnilla nuorille järjestetäänkin paljon toimintaa koen silti, että toimintaa nuorille voisi olla vieläkin enemmän.

Miten nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta?                      

Ensin nuoria tietysti täytyy saada entistä enemmän järjestön toimintoihin mukaan. :D Järjestössä toimivien nuorten tulee saada kokemus heidän tärkeydestään, myös kokonaisvalmiuden kannalta. On siis tärkeää, että nuorten ajatuksia kuunnellaan ja otetaan koppia.

Miten sinä voit vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin?                 

Tähän vahvuudekseni sanoisin somen käytön. Henkilökohtaisen somen lisäksi olen päivittänyt osaston nuorten Instagram-tiliä. Lisäksi toimin pari vuotta sitten kunnan somettajana lähes vuoden. Koen, että somen avulla vaikuttamistyö on helppoa ja some on alusta, jonne nuoret löytävät helposti.

Katso myös

Suosittelen kurkkaamaan Instagramin puolelta @sprasikkalanuoret -tilin. Siellä näkyy paljon toimintaa, joissa olen ollut mukana ja itsekin päivittelen sinne silloin tällöin.