Milja von Lerber

Nimi

Milja von Lerber

Punaisen Ristin osasto ja piiri

Keski-Helsingin osasto, Helsingin ja Uudenmaan piiri

Asetun ehdolle

Jäseneksi

Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?

Haen mukaan nuorisotoimikuntaan Punaisen Ristin kansallisen nuorisotoiminnan kehittämiseksi ja siten järjestön tulevaisuuden tomintaedellytyksen takaamiseksi. Nuorten toimintakentän takaaminen järjestössä luo pohjan koko järjestön tulevaisuudelle, ja uskon, että Vanutolla on tässä työssä keskeinen rooli. Mikäli haluan nähdä tulevaisuudessa elinvoimaisen ja nuorisotoiminnassaan vahvan Punaisen Ristin, koen että tavoitteen eteen on tehtävä vielä työtä.

Millaista kokemusta sinulla on Punaisen Ristin toiminnasta?                    

Olen Ilmastovaikuttajien perustajajäsen, ja siten edistänyt digitaalista vapaaehtoistoimintaa sekä uudenlaisia toimintatapoja järjestössä aktiivisesti vuoden 2019 alusta lähtien. Lisäksi olen toiminut keskustoimistolla korkeakouluharjoittelijana syksyllä 2019, joka antoi minulle hyvän katsauksen järjestön toimintatavoista. Ymmärrän näin järjestöä sekä vapaaehtoisten että työntekijöiden näkökulmasta. Vaikka kokemukseni tiiviistä järjestötyöstä on vain 1,5 vuotta pitkä, olen toiminut säännöllisen epäsäännöllisesti vapaaehtoisena Punaisessa Ristissä pidempään.

Oletko toiminut muissa järjestöissä vapaaehtoisena? Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle merkitsee?     

Toimin tämän lisäksi Kaledonistit ry:n viestintävastaavana ja olen toiminut aikaisemmin vapaaehtoisena Helsingin diakonissalaitoksen vanhustyössä, Kiwiwaman puufarmilla Tansaniassa, nuorisotoiminnan kehittäjänä seurakunnassa ja jäsenvastaavana AIESEC ry:ssä. Vapaaehtoistoiminta on minulle paitsi harrastus, myös tapa olla aktiivisena osa jotain suurempaa tarkoitusta. Mikäli maailmassa on jotain pielessä, sen muuttamiseksi pitää tehdä työtä, ja vapaaehtoistyö on usein ollut minulle väylä edistää toivomiani asioita. Lisäksi vapaaehtoistoiminta merkitsee ystävyyttä ja yhteyttä muihin ihmisiin: heihin, keitä autan sekä omaan tiimiini, jonka kanssa pääsen tekemään hommia.

Nuorisotoimikunta työskentelee ryhmänä. Millainen olet tiimin jäsenenä?                         

Olen tiimin jäsenenä aktiivinen ja ideoiva, ja haluan kantaa korteni kekoon yhteisten asioiden edistämiseksi. Minulle yhteys muihin tiimiläisiin on esiarvoisen tärkeää: tykkään järjestää vaikka yhteisiä hengailuja ja viettää aikaa rennosti myös työn ulkopuolella (mikäli aikaa vain riittää). Uskon että ihmiset eivät sitoudu toimintamuotoihin, vaan toisiin ihmisiin. Huonona puolena voisin sanoa, että moninaiset vastuut ja intohimot ovat hajauttaneet välillä huomiotani liiankin moneen asiaan. Olen kuitenkin iän myötä tullut paremmaksi keskittymään, ja uskonkin, että voin olla arvokas osa tiimiä Vanutossa.

Miksi sinut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?

Minut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, koska aikaisempi kokemukseni, visioni SPR:n tulevaisuudesta ja taustani Ilmastovaikuttajissa antavat minulle hyvät edellytykset edistää nuorten osallisuutta järjestössä. Olen taitava kommunikoija, ja sitoudun edistämään tiimin tavoitteita yhdessä.       

Miten sinun mielestä Punainen Risti tulevina vuosina voisi tukea nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta? 

Nuorten elämänhallintaa ja hyvinvointia voisi tukea vahvistamalla matalan kynnyksen mielenterveyttä tukevaa työtä nuorille ominaisissa toimintaympäristöissä (esim. Sekaisin-chat). Olennaista on se, että mennään sinne missä nuoret ovat jo: oppilaitoksissa, netissä, jne. Mielenterveyden tukeminen nousee yhä useamman nuoren kohdalla olennaiseksi tukemisen tavaksi. Tätä toimintaa voisi vahvistaa.

Miten nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta?                      

Nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta tarjoamalla heille luonnollisia toiminnan paikkoja, joihin pääsee käsiksi heti ja matalalla kynnyksellä. Olennaista on tässä se, että toimintaa löytyy, eikä sitä pidä itse etsiä kissojen ja koirien kanssa. Toimintaan tulee tarjota myös selkeät raamit, joihin on helppo sujahtaa mukaan, mutta joita on myös helppo kehittää tarvittaessa.

Miten sinä voit vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin?                 

Vaikuttaminen paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin tapahtuu oman esimerkin kautta, mutta myös rakentamalla yhteistyösuhteita yhteiskunnallisesti vaikuttavien toimintaelimien kanssa ja vaikuttamalla heidän toimintaansa mielekkäillä tavoilla.