Taika Vaulo

Nimi

Taika Vaulo

Punaisen Ristin osasto ja piiri

Keski-Helsingin osasto, Helsingin ja Uudenmaan piiri

Asetun ehdolle

Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi

Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?

Haen mukaan nuorisotoimikuntaan koska mielestäni mukaan tarvitaan paljon erilaisia nuoria ja minulla olisi paljon ideoita sekä kehitysideoita siihen, miten Punaisesta Rististä saadaan enemmän irti juuri nuorille. Monilla nuorilla tuntuu olevan vääränlainen tai yksipuolinen kuva siitä, mitä oikeasti tarkoittaa olla Punaisen Ristin vapaaehtoinen ja mitä toimintaa SPR järjestää nuorille. Nuorisotoimikunnan toiminnassa minua kiinnostaa myös kovasti nuorten kannustaminen ja mukaan tuominen päätöksentekoon järjestön sisällä, koska tämän hetken nuoret ovat tulevaisuuden vapaaehtoisia, työntekijöitä ja jäseniä tässä järjestössä.

Kohtaan itse yhteyshenkilön tehtävissäni paljon nuoria vapaaehtoisia, jotka saattavat osallistua toimintaan ilman tietoa siitä, mitä he oikeastaan voivat tehdä tai että heillä on vääriä ennakkokäsityksiä Punaisen Ristin toiminnasta. Mielestäni näiden asioiden kitkeminen ja Punaisen Ristin laajempi levitys nuorten keskuuteen on asioita joihin nuorisotoimikunta voisi vaikuttaa ja jotka koskettavat sekä kiinnostavat minua.

Millaista kokemusta sinulla on Punaisen Ristin toiminnasta?                    

Kokemusta minulta löytyy kohta 2 vuoden ajalta hyvin erilaisista toiminnoista. Aloitin vajaa 2 vuotta sitten HUP:n alaisessa Yksintulleiden tukihankkeessa eli Vaikuttajatiimissä. Järjestämme Vaikuttajatiimissä tapahtumia, osallistumme aktiivisesti yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja olemme mukana rakentamassa inhimillistä ja monimuotoista Suomea.

Vaikuttajatiimin ohella aloitin myös läksyhelppiohjaajana ja samana kesänä osallistuin vapaaehtoisena nuorten aikuisten Kesäklubiin. Kesäklubi on nuorille aikuisille suunnattua maksutonta kesätekemistä yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Kesäklubin jälkeen kävin ryhmänohjaajakoulutuksen, osallistuin Helsingin kohtaamiskahvilaan sekä olin mukana ohjaamassa nuorten vertaistukiryhmää itsenäistyville ja siinä tukea kaipaaville nuorille.

Näiden vapaaehtoistehtävien lisäksi minua kiinnosti kovasti johtamis- ja viestintävapaaehtoisuus, joten lähdin etsimään itselleni muuta vapaaehtoistehtävää. Päädyin Keski-Helsingin hallitukseen mukaan, jossa toimin tällä hetkellä nuorisotoiminnan sekä kouluyhteistyön yhteyshenkilönä.

Koronan takia keväällä jouduimme siirtämään osan aktiviteeteista verkkoon etäyhteyksien päähän, ja olinkin mukana kehittämässä Helsingin kantakaupungin alueen etäläksyhelppiä. Kontaktoimme avun tarpeessa olevia nuoria, koulutimme vapaaehtoisia sekä etsimme toimivia pareja etäopetusta varten. Olin myös palkattuna kesätyöntekijänä Kesäklubissa tänä kesänä, jolloin kevään etäkoulujen jälkeinen sosiaalisten suhteiden tärkeys nuorilla aikuisilla korostui entisestään.

Ihmisenä olen hyvin tarkka ja toimintaa järjestäessä tai siihen osallistuessa minussa korostuu erityisesti ihmisläheisyys ja järjestelmällisyys. Koen että Punaisen Ristin vapaaehtoisena pystyn hyödyntämään laajasti eri paikoista saamaani kokemusta hyvin erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, usein myös hyvin luovasti.  Minulta löytyy myös paljon kokemusta siitä, miltä tuntuu olla nuori vapaaehtoinen järjestössä, jossa valtaosa muista vapaaehtoisista tai mukanaolijoista on "vanhempaa ikäluokkaa".

Oletko toiminut muissa järjestöissä vapaaehtoisena? Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle merkitsee?     

Olen toiminut vapaaehtoisena myös muissa järjestöissä, esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitolla ja Tutuksi ry:llä. Vapaaehtoistoiminta merkitsee minulle oman osaamisen antamista yhteiseen käyttöön, muiden auttamista ja sellaista tekemistä, johon on itsellä visio sekä halu tehdä sitä.

Nuorisotoimikunta työskentelee ryhmänä. Millainen olet tiimin jäsenenä?                         

Olen tiimissä hyvin sosiaalinen ja muut huomiot ottava jäsen. Pyrin omalla toiminnallani tekemään selväksi, että tilanne on turvallinen ja avoin kaikille mukanaolijoilla ja että jokaisen panostus asiaan on yhtä tärkeä. Pidän myös huolta aikatauluista tai asioiden järjestelmällisyydestä koska pidän siitä. Olen selkeissä ryhmätilanteissa myös hieman verrattavissa kameleonttiin. Jos tilanne vaatii selkeää ohjien haltuun ottoa ja johtamista, se ei ole ongelma ja pystyn tarttumaan tilanteeseen nopeallakin aikataululla. Jos tilanne on selkeästi hallussa ja siihen kaivataan enemmän taustatukea tai aktiivista kuuntelua, osallistun tilanteeseen näillä tavoin mielelläni. Minun ei siis aina tarvitse olla tilanteen hallitseva/aktiivinen tai suoraan passiivinen osapuoli vaan pystyn vaihtamaan roolia tilanteen mukaan joustavasti.

Miksi sinut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?

Olisin hyvä valinta nuorisotoimikuntaan koska olen tiimipelaaja, joka haluaa aidosti vaikuttaa nuorten asioihin. Minulla on paljon kehityskelpoisia ideoita ja suoria, käytännössä nähtyjä ajatuksia nuorten osallistamiseen sekä rooleihin järjestön sisällä. Varapuheenjohtajaksi tai puheenjohtajaksi koen sopivani koska olen järjestelmällinen, minulla on tehtävää tukevaa kokemusta paljon sekä tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa.

Miten sinun mielestäsi Punainen Risti tulevina vuosina voisi tukea nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta?            

Mielestäni nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta tuetaan parhaiten kuuntelemalla nuoria. Heille pitää tarjota mahdollisuus siihen, että he tulevat nähdyksi, kuulluksi ja heillä on turvallinen olo järjestössä sekä sen toiminnassa. Järjestön tehtävänä on järjestää tällaiset olosuhteet ja osallistaa sekä ottaa nuoret mukaan kaikkiin osa-alueisiin, aina suunnittelusta itse toiminnan toteuttamiseen asti.

Miten nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta?                      

Nuoret saadaan osaksi järjestöä ja sen kokonaisvalmiutta ottamalla heidät mukaan alusta alkaen. Esimerkiksi suunniteltaessa nuorten toimintaa tai ohjeita nuorten toiminnan suuntaviivoiksi, on tärkeää kysyä palautetta nuorilta ja antaa heille mahdollisuus osallistua prosessiin.

Miten sinä voit vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin?                 

Voin vaikuttaa parhaiten ilmiöihin ottamalla selvää niiden alkuperästä sekä mahdollisista ongelmista tai ilmiön tulevaisuudesta, verkostoitumalla ja olemalla aktiivinen. Verkoston kautta vaikuttamistyö on helpompaa koska tarjolla on usein vertaiskokemusta sekä -tukea ja yhdessä muiden kanssa toimiminen on mukavampaa. Aktiivisen vaikuttamistyön kautta tuloksien saavuttaminen on myös helpompaa.