Sanna Mäntysaari

Nimi

Sanna Mäntysaari

Punaisen Ristin osasto ja piiri

Pirkkalan osasto, Hämeen Piiri

Asetun ehdolle

Varapuheenjohtajaksi, jäseneksi

Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?

Olen ollut Punaisen ristin toiminnassa mukana vuodesta 2010. Järjestötoiminta on kasvattanut ja tarjonnut valtavasti mahdollisuuksia. Nyt tuntuu, että haluan antaa panokseni järjestölle, joka on kulkenut osana minua kasvaessani nuoresta aikuiseksi. Haluan hyödyntää järjestöltä saamaani osaamista uudessa luottamustehtävässä. Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsenenä haluan olla kehittämässä järjestön toimintaa ja vahvistamassa nuorten asemaa seuraavalla kolmivuotiskaudella.

Millaista kokemusta sinulla on Punaisen Ristin toiminnasta?                    

Aloitin Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa 2010, jolloin liityin Orivedellä nuorisoryhmään, aloin vetämään Reddie Kids kerhoa ja tulin valituksi osaston hallitukseen. Hämeen piirissä olin mukana myös lasten kesäleireillä ohjaajana kahtena vuonna ja kouluttauduin muun muassa nuorisopromoksi, leiripomoksi ja päihdeneuvojaksi. Pääsin itse myös leiriläiseksi Herzi Campille vuonna 2012 ja Thaimaahan kansainväliselle Punaisen Ristin leirille vuonna 2012.

Vuonna 2013 lähdin vuodeksi Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi Iso-Britanniaan European voluntary servicen kautta. Vuoden aikana toimin erityiskoulussa vapaaehtoistyössä sekä kouluttauduin ensiapupäivystäjäksi ja toimin vapaaehtoisena paikallisen ensiaputiimin jäsenenä mukana tapahtumissa.

Välivuoden jälkeen muutin Jyväskylään ja kouluttauduin nuorisokouluttajaksi, sekä pääsin mukaan Länsi-Suomen piirin nuorisovaliokuntaan ensin varapuheenjohtajana, sitten puheenjohtajana ja lopuksi sihteerinä. Nuorisovaliokunnan kanssa teimme tiivistä yhteistyötä Lapin piirin nuorisotoimikunnan kanssa ja järjestimme muun muassa opintoretken Italiaan ja Sveitsiin, missä pääsimme tutustumaan järjestön syntysijoihin ja paikalliseen toimintaan.

Kansainvälinen toiminta on lähellä sydäntäni ja olen päässyt kouluttautumaan myös nuorisodelegaatiksi, sekä osallistumaan Tanskan Punaisen Ristin järjestämään Leadership Academyyn. Leadership Academyyn osallistui nuoria Punaisen Ristin vaikuttajia ympäri maailman, ja pohdimme paljon nuorten roolia järjestössä ja nuorten vastuun ja luottamustehtävien kasvattamista.

Tällä hetkellä olen Pirkkalan osaston hallituksen jäsen ja toimin kotouttamisen tuen,, nuorisotoiminnan ja kouluyhteistyön yhdyshenkilönä.

Oletko toiminut muissa järjestöissä vapaaehtoisena? Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle merkitsee?     

Olen suorittanut Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n kautta opetusharjoittelun Ugandassa sekä erityispedagogiikan ainejärjestön hallituksessa.
Vapaaehtoistyö on minulle tärkeää, sillä siinä saan kokea tekeväni jotain merkityksellistä. Vapaaehtoistyön kautta on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan myönteisesti. Alun perin lähdin mukaan Punaisen Ristin toimintaan, sillä halusin tehdä jotain hyvää ja vaikuttaa omalta osaltani asioihin. Samasta syystä haluan edelleen jatkaa vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoistyön kautta saa myös mahdollisuuden tavata upeita ja samanhenkisiä ihmisiä, sekä kohdata uusia ihmisiä.

Nuorisotoimikunta työskentelee ryhmänä. Millainen olet tiimin jäsenenä?                         

Ryhmän jäsenenä olen aktiivinen, mutta annan tilaa myös muille. Tärkeintä ryhmänä työskentelyssä on jäsenten välinen arvostus ja luottamus. Minulle tärkeää on hyvä yhdessä tekemisen meininki, jolloin jokainen saa olla ryhmässä omana itsenään.

Miksi sinut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?

Minut tulisi valita valtakunnallisen nuorisotoimikunnan varapuheenjohtajaksi, sillä haluan kehittää järjestöä eteenpäin. Haluan oppia uutta ja hyödyntää omaa osaamistani järjestökentällä. Eri vapaaehtoistyö- ja luottamustehtävien tarjoaman kokemuksen jälkeen uskon, että osaan tarkastella järjestön toimintaa niin osastotasolta valtakunnalliselle tasolle, kuin edistää myös kansainvälistä nuorisotoimintaa. Haluan jatkossakin tehdä työtä järjestön eteen, ja uskon saavani tärkeää kokemusta valtakunnallisesta nuorisotoimikunnasta.

Miten sinun mielestä Punainen Risti tulevina vuosina voisi tukea nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta? 

Vapaaehtoistoimintaa tulee kehittää tukemaan nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Tämä mahdollistuu, kun pyrimme kehittämään mielekästä ja merkityksellistä harrastustoimintaa. Järjestötyö tarjoaa nuorille hyvän mahdollisuuden harjoitella tärkeitä taitoja, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Järjestötyössä voi kehittää sosiaalisia taitoja, harjoitella tapahtumien järjestämistä, vastuunottamista ja yhteistyötä.
Erityisen tärkeää on tunnistaa nuorten tarpeet, jotta voimme tarjota toimintaa, joka vastaa nuorten niihin.

Miten nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta?                      

Yhteistyössä osastojen kanssa. On tärkeää vahvistaa järjestön avoimuutta ja tehdä helpoksi nuorille päästä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Nuoria ei tule nähdä toiminnan kohteena, vaan on tärkeää vahvistaa nuorten osallisuutta kaikessa toiminnassa osana valmiutta. On tärkeä tunnistaa osaamista, joita tarvitaan järjestökentän kehittämisessä, tällaisia taitoja on muun muassa digiosaaminen. Osaamisen tunnistaminen kehittää koko järjestöä eteenpäin. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeä kehittää toimintaa, joka on kiinnostavaa uusille vapaaehtoisille ja samalla vastaa yhteiskunnan tarpeisiin.

Miten sinä voit vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin?                 

Omilla valinnoilla voin vaikuttaa niin paikallisiin kuin globaaleihin ilmiöihin. Pienet valinnat johtavat suuriin muutoksiin, joten paikallisilla valinnoilla voi olla myös vaikutus globaaleihin ilmiöihin. Vuorovaikutus niin paikallisesti kuin kansainvälisesti on tärkeää.

Katso myös

https://www.youtube.com/watch?v=D0f5VX7n8FQ&feature=youtu.be&ab_channel=sansqi