Richard Backman

Nimi
Richard Backman

Punaisen Ristin osasto ja piiri
Porvoon osasto, Helsingin ja Uudenmaan piiri

Asetun ehdolle
Varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi

Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?
Punaisella Ristillä on maailmanlaajuisesti tärkeä rooli kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisessa. Järjestön vapaaehtoisena olen aina uskonut Punaisen Ristin missioon, ja minulla on tahto ja sitoumus työskennellä sen puolesta, että järjestö tulevaisuudessakin noudattaa omia periaatteitaan. Mm. Ruotsista ja Etelä-Afrikasta hankkimani monipuolisen ja kansainvälisen taustani vuoksi voisin tuoda toimikuntaan omaa asiantuntemustani.

Millaista kokemusta sinulla on Punaisen Ristin toiminnasta?                    
Minulla on kokemusta Punaisesta Rististä jäsenenä, nuorisodelegaattina, verenluovuttajana sekä vapaaehtoisena. Kävin nuorisodelegaattikoulutuksen 2018 ja olin aktiivinen ystävätoiminnassa Turussa vuosina 2017-2018. Olen myös ollut vapaaehtoisena Punaisen Ristin lastenleirillä Ahvenanmaalla, statistina ensiapukilpailuissa Turussa sekä luovuttanut säännöllisesti verta.

Oletko toiminut muissa järjestöissä vapaaehtoisena? Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle merkitsee?     
Olen toiminut vapaaehtoisena Näktergalen-mentoritoiminnassa Malmössä ulkomaalaistaustaisten lasten parissa. Olen tällä hetkellä vapaaehtoisena Män för jämställdhetin online-chatissa ”Killfrågor”, jossa keskustelemme nuorten poikien kanssa mm. ihmissuhteista, sukupuolinormeista ja kehokysymyksistä. Opiskelijana Åbo Akademi -yliopistossa olen myös toiminut ylioppilaskunnan hallituksessa, edustajana yliopistojen hallintoelimessä sekä vaihto-oppilaiden tuutorina. Vapaaehtoistyö antaa minulle paljon energiaa. Yhdessä tekeminen tärkeän päämäärän saavuttamiseksi on aina ollut hieno kokemus, ja samalla tiedostan työlläni olevan merkitys.

Nuorisotoimikunta työskentelee ryhmänä. Millainen olet tiimin jäsenenä?                         
Tiimin jäsenenä olen kuunteleva ja asioita ajava. Koen tärkeäksi, että ryhmä ymmärtää, mitä tapahtuu ja miksi, ja että kaikki ovat samaa mieltä siitä, miten edetään. Haluan, että yhteisissä asioissa kaikki tulevat kuulluksi, jotta yhteistyö sujuisi. Toimiessani monien eri järjestöjen ja elimien hallituksien jäsenenä olen oppinut sen, että avoin ja rehellinen kommunikaatio toimii kaikkein parhaiten. Haluan tuoda tämän toimintamallin nuorisotoimikuntaan.

Miksi sinut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?
Minulla on valtava kiinnostus tehtävään, ja haluan käyttää osaamistani siihen, että nuorisotoimikunta olisi aktiivinen, avoin ja rohkea yhteisö. Haluan nuorisotoimikunnan houkuttelevan sekä nuoria että vanhempia tekemään työtä yhdessä tulevaisuuden Suomen Punaisen Ristin puolesta. Varapuheenjohtajana tekisin toimisin aktiivisesti puheenjohtajan kanssa komitean työtehtävissä, ja voisin myös tarvittaessa toimia puheenjohtajana kokouksissa.

Miten sinun mielestäsi Punainen Risti tulevina vuosina voisi tukea nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta?            
Yksi tie eteenpäin on nuorisotyön kautta syntyvä foorumi, jossa keskustellaan avoimesti paitsi nuorten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä myös nuorten kohtaamista haasteita – niin henkilökohtaisella kuin yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Toinen vaihtoehto olisi houkutella jäseniä mukaan toimintaan tarjoamalla turvallisen yhteisön, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Miten nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta?                      
Minusta on tärkeä painottaa, että järjestöstä löytyy paikka aivan kaikille: Jokaisen oma rooli suuremmassa kokonaisuudessa on tärkeä. Tarjoamalla avoimen ja osallistavan yhteisön, jossa nuoret vapaaehtoiset tuntevat tekevänsä tavoitteellista työtä, voimme paitsi tukea heidän hyvinvointiaan myös vahvistaa heidän itsetuntoaan. Tämä auttaa ja edistää heidän sosiaalisia taitoja, joista heille on hyötyä tuonnempana jokaisen omista jatkosuunnitelmista riippumatta. Jos onnistumme luomaan turvallisen ja vastaanottavaisen yhteisön, monet nuoret jäsenet pysyvät toiminnassa takuuvarmasti pikään. Houkutellaksemme heidät meidän täytyy olla aktiivisia nuorten suosimissa medioissa tarjoamalla mielenkiintoista toimintaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Miten sinä voit vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin?
Yksityistahona voin olla aktiivinen ja teoillani tehdä työtä kanssaihmisten parhaaksi. Alueellisesti voi esimerkiksi tukea sellaisten järjestöjen toimintaa, joiden päämääriä pitää itselleen tärkeinä, kuten Punaisen Ristin. Toimintaa voi tukea joko omalla vapaa-ajalla tai muilla resursseilla. Kokonaisvaltaisesti voi parhaansa mukaan miettiä, mitä toimijoita kulutuksellaan tukee, osallistua kampanjoihin ja käydä keskustelua kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tehdäkseen yhdessä työtä haluttujen muutosten tavoittamiseksi.