Laura Musta

Nimi

Laura Musta

Punaisen Ristin osasto ja piiri

Kallio-Käpylän osasto, Helsingin ja Uudenmaan piiri

Asetun ehdolle

Puheenjohtajaksi

Miksi haet mukaan nuorisotoimikuntaan?

Koen, että valtakunnallinen nuorisotoimikunta on paras paikka olla mukana vaikuttamassa siihen, että uuden toimintalinjauksen nuoria koskevat kohdat laitetaan käytäntöön ja uusi nuorisolinjaus jalkautetaan piireihin ja osastoihin. Molemmat linjaukset ovat mielestäni loistavia ja edistävät juuri niitä asioita, joita haluan itse olla mukana edistämässä tässä järjestössä.

Lisäksi uskon, että valtakunnallisen nuorisotoimikunnan toiminnan vaikuttavuuden kannalta on oleellista, että toimikunnalla on kiinteä ja toimiva yhteys koko järjestön hallitukseen. Koko järjestön hallituksen varapuheenjohtajana voisin toimia tuona linkkinä valtakunnallisen nuorisotoimikunnan ja hallituksen välillä.

Millaista kokemusta sinulla on Punaisen Ristin toiminnasta?                    

Olen toiminut Punaisen Ristin vapaaehtoisena jo lähes 15 vuotta. Aloitin toiminnan leiri- ja kerhotoiminnasta, jossa olin ensin osallistujana, sitten leirien ja kerhojen vetäjänä, pomona ja viimeisimpänä nuorisokouluttajana.

Lisäksi olen ollut vahvasti mukana luottamustoiminnassa eri järjestön tasoilla mm. osaston hallituksissa, erilaisissa työryhmissä ja valtakunnallisessa nuorisotoimikunnassa sekä jäsenenä, että varapuheenjohtajana.

Kansainvälisessä toiminnassa olen ollut mukana nuorisodelegaattina ja osallistunut useisiin eri kansainvälisiin koulutuksiin ja leireille. Lisäksi olen viettänyt vuoden vapaaehtoisena EVS-ohjelman kautta Brittien Punaisella Ristillä.

Näiden vuosien aikana olen ehtinyt kokeilla myös monia muita toimintamuotoja ja toimia mm. ensiapuryhmäläisenä ja nuorten turvatalojen vapaaehtoisena ja kouluttautua mm. humanitaarisen oikeuden ja henkisen tuen teemoista. Lisäksi myös monikulttuurinen toiminta ja vastaanottokeskustoiminta ovat tulleet tutuksi sekä vapaaehtoisena, että aiemmin myös Punaisen Ristin työntekijänä vastaanottokeskuksessa.

Oletko toiminut muissa järjestöissä vapaaehtoisena? Mitä vapaaehtoistoiminta sinulle merkitsee?

Punaisen Ristin lisäksi toimin vapaaehtoisena Suomen kansainvälisen terveyden seuran hallituksessa (David Livingstone-seura), Retkipaikka Ry:ssä ja paperittomille terveyspalveluita tarjoavalla Global Clinicillä.

Vapaaehtoisuus merkitsee minulle tapaa vaikuttaa lähiympäristööni ja edistää minulle tärkeitä asioita ja arvoja yhteiskunnassa. Se on rakas harrastus, jossa saan oppia uutta, kehittää itseäni, tutustua uusiin ihmisiin ja hyödyntää omaa osaamistani auttaakseni muita mielekkäillä tavoilla.

Nuorisotoimikunta työskentelee ryhmänä. Millainen olet tiimin jäsenenä?                         

Tiimin jäsenenä olen kannustava, tehokas ja muut huomioiva. Kuuntelen ja pyrin ymmärtämään erilaisia näkemyksiä ennen oman mielipiteeni muodostamista. Innostun herkästi ja innostan myös muita mukaan toimimaan. Konkreettisuus on minulle tärkeää ja olen usein tiimistä se, joka alkaa ensimmäisenä kirjata ylös konkreettisia askelia jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Tiimissä ja erityisesti puheenjohtajan roolissa pyrin huomioimaan kaikki tiimin jäsenet erilaisine taustoineen ja vahvuuksineen ja pyrin tukemaan jokaista osallistumisessa ja vaikuttamisessa.

Miksi sinut pitäisi valita nuorisotoimikunnan jäseneksi, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi?

Minut pitäisi valita valtakunnallisen nuorisotoimikunnan puheenjohtajaksi, koska haluan olla viemässä uutta nuorisolinjausta ja uutta toimintalinjausta käytäntöön. Uskon myös, että laajat verkostoni, hyvät yhteistyötaitoni ja vahva osaamiseni luottamustoiminnasta ja sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioimisesta tekisivät minusta sopivan puheenjohtajan valtakunnalliselle nuorisotoimikunnalle.

Miten sinun mielestäsi Punainen Risti tulevina vuosina voisi tukea nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta?            

Mielestäni Suomen Punaisen Ristin tärkein tehtävä on tarjota nuorille vaikuttamisen paikkoja ja mielekästä tekemistä. Toiminnan kautta meillä on mahdollisuus edistää nuorten elämänhallintaa, hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Erilaisille nuorille se tarkoittaa erilaisia asioita, joten toiminnan on vastattava paikallisiin tarpeisiin ja mukauduttava erilaisiin tilanteisiin. Punaisen Ristin toiminnan pitäisi tarjota nuorille onnistumisen kokemuksia ja tunnetta siitä, että heillä on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin omassa elämässään, omassa yhteisössään ja myös laajemmassa kuvassa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää, jotta tavoitamme nuoret ja löydämme kaikille sopivat toimintamuodot. Nuorten hyvinvoinnin edistämisen kannalta on kriittistä, että tunnistamme nuoret niin avuntarvitsijoina esimerkiksi turvataloissa kuin avun antajina ja aktiivisina toimijoinakin ja löydämme jokaiselle oman tavan olla osa järjestöä.

Miten nuoret saadaan osaksi järjestön kokonaisvalmiutta?                      

Vahvistamalla eri toimintaryhmien valmiuksia ottaa mukaan uusia nuoria ja laittamalla resursseja nimenomaan nuorien vapaaehtoisten tavoittamiseen ja rekrytoimiseen. Toimintaan pitää päästä mukaan helposti ja matalalla kynnyksellä.

Miten sinä voit vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin?                 

Vapaaehtoistyö on mielestäni mitä parhain tapa vaikuttaa paikallisiin ja globaaleihin ilmiöihin. Punaisen Ristin toiminnan kautta minulla ja muilla toimintaan osallistuvilla nuorilla on mahdollisuus toimia ja vaikuttaa paikallisesti niin omalla kotiseudulla, kotimaassa ja myös kansainvälisellä kentällä osana valtavaa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun vapaaehtoisten verkostoa, jonka ääni kuuluu ympäri maailman. Globaaleihin ja paikallisiin ilmiöihin voidaan vaikuttaa aktiivisella viestimisellä, omalla aktiivisella toiminnalla, ottamalla rohkeasti kantaa asioihin ja toimimalla itselle tärkeiden asioiden puolesta ja esimerkkinä muille.

Katso myös

Instagram ja twitter: @laurammus
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lauramusta/