Marika, ystävävälittäjä ja monitoiminen vapaaehtoinen

Marika Nyman on toiminut useita vuosia SPR:n vapaaehtoistehtävissä. Hän haluaa omalla esimerkillään kannustaa ihmisiä rohkeasti mukaan toimintaan ja innostumaan harrastuksesta, joka tuo iloa ja voimia omaankin elämään

Kysyimme Marikalta sekä matkan varrelta opittua että ajatuksia ja odotuksia kohti syksyn vapaaehtoistoimintaa.

Mikä sai sinut innostumaan vapaaehtoistoiminnasta? – Aloitin noin 10 vuotta sitten Nälkäpäiväkerääjänä Espoossa. Muistan miten sinnikkäästi kiertelin lippaani kanssa vesisateisena päivänä ja tunsin iloa aina, kun joku halusi auttaa.

Halusit kuitenkin tehdä enemmän. Miksi valitsit juuri SPR:n toiminnan? – Tutustuin myös muihin järjestöihin ja kävin mm. Helsinki Mission haastattelussa ja Kirkon lähimmäisavun kurssin. SPR tuntui kuitenkin läheisimmältä ja tietysti  oman kotini sijainti Leppävaarassa ratkaisi sen missä haluan toimia.  Osallistuin ystävätoiminnan peruskurssille ja sitä kautta aloitin ystävätoiminnan.

Mitä vapaaehtoistehtäviä teet nykyisin ja miten paljon käytät niihin aikaa? – Ystävätoiminta oli heti ”minun juttuni”. Minulla on edelleen kolme henkilökohtaista SPR-ystävää. Tammikuussa 2019 aloitin myös Espoon ystävä- ja vapaaehtoisvälityksessä ystävävälittäjänä. Lisäksi toimin SPR:n Kehä-Espoon hallituksessa ja ystäväryhmän vetäjänä. Minulla on monia rooleja, mutta pystyn hyvin itse päättämään miten paljon käytän aikaa näihin kaikkiin.  Kuukausittain arvioisin kuluvan reilut 20 tuntia vapaaehtoistoimintaan.

Miten sinä kuvailisit henkilöä, joka onnistuu parhaiten vapaaehtoisena? – Omat motiivit, syyt vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen on hyvä tunnistaa. Oleellista on myös tutustua järjestöön, jonka valitsee ja osallistua tietoa ja taitoja antaville peruskursseille – verkossa tai henkilökohtaisesti. Keskustelu esim. ystävävälittäjän kanssa on a ja o. Silloin voi kysyä ja arvioida miten ystävätoiminta käytännössä on ja millaisia – ehkä haastaviakin – tilanteita arjessa voi kohdata.  Sitoutumista ja oman ajankäytön ”karkaamista” ei pidä pelätä. Itse voi vaikuttaa kaikkeen! Asiat on sovittavissa joustavasti. Avoin ja rohkea mieli on tärkeää.

Onko jokin asia tai toiminta, johon väsyt vapaaehtoistoiminnassa? – Joskus tuntuu, että ihmiset eivät riittävästi ajattele asioita toisen ihmisen kannalta. Herkällä korvalla kuuntelu on tärkeää. Yksinäisyys on koronatilanteen aikana korostunut ja onneksi yhä useampi ymmärtää miten tärkeää on auttaa läheisiään. Itselläni on kokemusta mielenterveysongelmista. Tiedän miten arvokasta on saada tukea, kun masennus iskee. Ystävätoiminnassamme näkyy hyvin juuri se, että yksinäisyys ei ole vain vanhusten haaste, sitä kokevat myös työelämästä syrjäytyneet, nuoret tai vaikkapa liikuntaesteiset.

Vapaaehtoisia tarvitaan lisää. Mitkä asiat auttaisivat meitä onnistumaan uusien vapaaehtoisten innostamisessa mukaan toimintaamme?  - SPR tiedetään yleisellä tasolla, mutta esim. ystävätoiminnasta tiedetään hyvin niukasti. Tarvitsemme aktiivisempaa viestintää SPR:ssä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Some ei tavoita kaikkia, joten edelleenkin tarvitaan perinteisiä kohtaamisia/tapahtumia, tarinoita toiminnastamme jne. Ennakkoluulojen ja jopa virheellisen tiedon kitkeminen on hidasta, mutta välttämätöntä, jotta kursseillemme saada osallistujia ja toiminnan jatkuvuus turvataan.  Oleellista on myös kannustaa ja tukea jo toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia. Heille on tarjottava aktiivista jatkokoulutusta ja virkistäviä vertaistapaamisia.

Millaisin odotuksin ja ajatuksin kohtia syksyä? - Ensimmäisenä tietysti toivon, että koronatilanne ei jatku. Vapaaehtoisten ja ystävien tapaamiset olisi erittäin tärkeää saada jatkumaan.  Haluan kannustaa uusia ihmisiä mukaan ystävätoimintaan ja kursseillemme.  Välittäjätoiminnassakin näen paljon kehittämistä, mm. tarpeen tavoittaa yhä useampia jo toiminnassa olevia vapaaehtoisia, kuulla palautetta, parantaa ystävävälitysjärjestelmän toimivuutta jne. Koen, että minulla on voimia ja osaamista tähän kaikkeen ja haluan jakaa sitä yhdessä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.