Perniössä auttaminen syntyy yhteistyöllä – asiat otetaan vakavasti, mutta ilo on mukana yhdessä tekemisessä

"Hernekeitto kuului Perniön osaston Nälkäpäivään myös vuonna 2007. Kuvassa Ritva Piironen eli PiiRoska. Sitä nimeä hän käyttää myös itse. "
"Ritva Piirosta ei Perniössä eikä muuallakaan moni tunne, mutta PiiRoskan tuntevat kaikki. Sitä nimeä hän käyttää myös itse. "

Ritva Piiroselle eli PiiRoskalle ensikosketus Punaiseen Ristiin tapahtui Helsingissä 1950-luvulla hänen osallistuessaan Punaisen Ristin ensiapukurssille. Tämä ensikosketus on kantanut 2020-luvulle saakka. ”Ensin osallistuin ensiaputoimintaan ja sen jälkeen sydän jäi Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan kiinni eikä ole irti päästänyt”, hymyilee PiiRoska. “Lähes koko sukumme on mukana Punaisen Ristin toiminnassa”, hän jatkaa.

PiiRoskan muuttaessa Perniöön vapaaehtoistehtävät jatkuivat. ”Tulin mukaan Perniön osaston toimintaan vuonna 1964. Tämän jälkeen olenkin osallistunut osaston toimintaan kaikessa missä tarvitaan,” kuvaa PiiRoska kuluneita vuosikymmeniä. Näihin on mahtunut ensiaputoiminnan lisäksi muun muassa nuoriso- ja ystävätoimintaa, henkistä tukea ja keräysten organisointia.

”Olen ollut lukuisissa kotimaan avun tehtävissä. On ollut suuri rikkaus saada olla mukana hälytystehtävissä. Muistelen edelleen kiitollisena sitä, että kun hälytys tuli, niin työantaja antoi aina mahdollisuuden lähteä auttamaan. Nykyään työelämässä on varmaan erilaista, mutta yhteistyössä auttamistoiminta edelleenkin syntyy”, kuvaa PiiRoska osaston aktiivista vapaaehtoisten joukkoa.

Punainen Risti kouluttaa monin tavoin vapaaehtoisiaan eri tehtäviin niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin, ja niihin myös PiiRoska on osallistunut aktiivisesti. “Erityisesti on ilahduttanut se, että olen koulutuksissa ja tapahtumissa tavannut muita vapaaehtoisia, ja mukana on ollut väkeä myös yli järjestö- ja organisaatiorajojen. Koko yhteiskunnassa ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen osataan kiinnittää nykyisin enemmän huomiota. Äkillisissä kriisitilanteissa tämä kohtaamisen merkitys korostuu ja iloitsen siitä, että voimme olla omalta osaltamme viranomaisten tukena monissa tehtävissä”, kertoo PiiRoska vuosikymmenten kokemuksella.

Omapaikka - vapaaehtoisten oma paikka

Perniön osasto on perustettu vuonna 1951, joten ensi vuonna osasto juhlii jo 70-vuotista taivaltaan. Osaston toiminnan kannalta merkittävää oli se, kun osasto sai omat tilat käyttöönsä toiminnalleen ja kirpputorilleen 2000-luvun alkupuolella. “Kun löysimme tilat, pystyimme kehittämään toimintaa ihan uudella otteella. Tästä Omapaikasta on tullut kohtaamispaikka ja kuntalaiset ovat löytäneet meidät”, iloitsee PiiRoska.

Myös moni ystävätoiminnan vapaaehtoinen tulee juomaan kahvikupillisen ja vaihtamaan kuulumisia. “Jos emme näe muutamaan päivään, alamme jo kysellä perään, että onko kaikki hyvin”, kuvaa PiiRoska yhteisöllisyyttä, jota Punaisen Ristin toiminta Perniössä tarjoaa. Omapaikka tilana tarjoaa mahdollisuuden myös luottamukselliseen keskusteluhetkeen.

“Tämä on ehdottomasti matalan kynnyksen paikka. Täällä voimme myös henkisen tuen vapaaehtoisen tehtävässä luottamuksellisesti kuunnella huolia ja murheita. Meille ei tarvitse varata aikaa vaan voi vain tulla piipahtamaan.” Sama toteutui korona-aikana puhelimitse. Perniön osastossa huomattiin, että ihmiset kaipasivat kuuntelijaa ja erityinen tilanne lisäsi monella huolia ja yksinäisyyden tunnetta. “Meille sai soittaa ja me kuuntelimme. Tarvittaessa järjestimme myös käytännön apua sitä tarvitseville”.

Mikä PiiRoskan on sitten saanut pysymään kaikki nämä vuosikymmenet Punaisen Ristin vapaaehtoisena? “Ihmiset ovat saaneet pysymään, koska meillä on ollut hauskaa. Asiat otetaan vakavasti, mutta ilo on mukana yhdessä tekemisessä ja siinä, että pystyy auttamaan.”

Nälkäpäivää alusta alkaen

Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Kerättyjä varoja voidaan käyttää nopeasti siellä, missä avun tarve on suurin. Nälkäpäivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1980 Pälkäneellä teemalla “kaikkien pälkäneläisten rahankeruutalkoot”. Sieltä tapahtuma laajeni valtakunnalliseksi jo seuraavana vuonna. Tänä vuonna Nälkäpäivä täyttää 40 vuotta!

PiiRoskalle on kertynyt lukuisia muistoja Nälkäpäivästä, sillä hän on osallistunut siihen alusta lähtien. “Olen ollut mukana Nälkäpäivässä aina, vaikka edes tunnin. Yleensä olen kuitenkin ollut mukana järjestelyissä, kerääjänä varsinaisena Nälkäpäivänä sekä vielä keräyksen jälkeen tarvittavissa tehtävissä.”

Ensimmäinen Nälkäpäivä Perniössä herättää PiiRoskassa muistoja: “Silloin oli niin kylmä, että tuntui, että ihan jäädymme.” Silloin keräys järjestettiin vielä marraskuussa. Alkuaikoina keräys toteutettiin nuorten kanssa ovelta ovelle keräämällä. “Nuoret onnistuivat sulattamaan ovien avaajien sydämet auttamaan, he voittivat paikallisten asukkaiden luottamuksen”.

Nykyisin Perniössä kerätään mm. kauppojen edessä ja siellä, missä ihmisiä liikkuu. “Edelleen keräämme Nälkäpäivänä maitotonkkiin, jotka meillä on kotona ollut aikoinaan käytössä”, kuvaa PiiRoska. Yhteistyön merkitys korostuu Nälkäpäivän järjestämisessä. Hernekeittotarpeet saadaan paikallisilta yrityksiltä ja se keitetään koululla. ”Soppaa on keitetty osana Nälkäpäivää jo 1980-luvun puolivälistä asti. Nälkäpäivä syntyy yhteistyöllä, mikä on pienellä paikkakunnalla välttämättömyys”, summaa PiiRoska hyviä suhteita muihin paikkakunnan toimijoihin.

Osasto haluaa erityisesti sytyttää myös lapsissa kipinän auttaa. Keskeistä Perniön osaston Nälkäpäivässä onkin kouluyhteistyö. “Siitä pidämme kiinni, että pidämme kouluissa oppitunnit Punaisesta Rististä. Kerromme, miten Punainen Risti auttaa niin kotimaassa kuin maailmalla. Aloitamme jo eskari-ikäisistä ja vastaanotto on aina upea!”

Tulevaisuuden PiiRoska näkee muutenkin lapsissa ja hän toivookin, että Punainen Risti voisi erityisesti olla edistämässä lasten ja nuorten auttamistaitoja. “Lapsille tulisi mahdollistaa ensiaputaitojen oppiminen. On tärkeää tietää, miten toimitaan hätätilanteessa.”

Nälkäpäiväsuunnitelmaa pohditaan

Koronatilanteen vuoksi Nälkäpäivän suhteen ollaan kesällä tehdyn haastattelun aikaan vielä odottavalla kannalla. “Se on varmaa, että jotenkin Nälkäpäivä Perniössä toteutetaan. Nälkäpäivä tehdään apua tarvitsevia varten”, toteaa PiiRoska.

Suomessa Nälkäpäivävaroilla autetaan mm. äkillisen onnettomuuden kuten tulipalon kohdanneita. ”Täällä Perniössäkin olemme auttaneet ihmisiä tulipalon jälkeen ja kertoneet, että apu tulee Katastrofirahastosta. Sen myötä SPR:n paikallinen auttamistoiminta on tullut ihmisille tutummaksi ja he suhtautuvat positiivisemmin Nälkäpäivään”.

Nälkäpäivään osallistuu vapaaehtoisia, jotka eivät välttämättä muuten ole Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa mukana. “On upeaa, että ihmiset vuodesta toiseen haluavat antaa aikaansa. Se voi olla vaikka kaksi tuntia, se on arvokasta”.

Uusia kerääjiä tarvitaan kuitenkin koko ajan ja nuoria kaivataan mukaan väen ikääntyessä. PiiRoskan vinkki nälkäpäiväkerääjien hankkimiseksi on henkilökohtainen pyytäminen: “Soitan ja kysyn, että voisitko tulla mukaan ja mikä olisi sinulle paras aika tulla?” Näin kerääjäksi pyydetty tietää, että juuri häntä tarvitaan.

“Me pienet osastot olemme rohkeita toimijoita, ja me tunnemme paikalliset ihmiset ja yhteisöt. Ovi on avoinna ja sydämessä halu auttaa”, näin PiiRoska, Ritva Piironen, toivottaa lopuksi ihmiset tervetulleeksi Punaiseen Ristiin.

Teksti: Anna Tenho

Teksti on aiemmin julkaistu SPR Varsinais-Suomen piirin Tässä ja Nyt järjestötiedotteessa 3/2020

Osallistu Nälkäpäivään! Lisätiedot osoitteessa: https://www.nalkapaiva.fi/