Etäterveyspisteen toiminta laajenee

Etäterveyspisteen vapaaehtoiset ovat terveydenholtoalan ammattilaisia.