Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen kevätkokous hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja Suomen Punaisen Ristin Palokan osaston liittämisen Jyväskylän osastoon

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjesti sääntömääräisen kevätkokouksen Jyväskylässä 19.8.2020. Kokous siirtyi elokuulle koronapandemian ja aiemmin voimassa olleiden kokoontumisrajoitusten vuoksi.  Kokoukseen osallistui 14 osaston jäsentä. Lisäksi paikalla oli kaksi Suomen Punaisen Ristin Palokan osaston jäsentä seuraamassa kokousta. Kokouksessa mm. kuultiin Jyväskylän osaston hallituksen kauden 2019 toimintakertomus.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste oli vuonna 2019 ensiaputoiminnan kehittämisessä. Ensiapuryhmällä oli yhteensä 20 harjoitusiltaa. Ensiapuryhmäläisten määrä vaihteli 22-35 henkilön välillä. Aktiivisia ensiapupäivystäjiä on noin 14 henkilöä. Ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 54 kappaletta ja niissä autettiin 285 ihmistä.

Arja Koriseva ja pianisti-laulaja Minna Lintukangas konsertoivat ystävänpäivän aattona 13.2.2019 Jyväskylässä Taulumäen kirkossa. Konsertin tuotto tuli Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävätoimintaan.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosikokous järjestettiin 27.4.2019 Tuurissa Hotelli Onnenkivessä. Piirihallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2021 valittiin Alpo Tanskanen Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastosta.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän, Kuokkalan ja Palokan osastojen yhteinen Nälkäpäivä -keräys (26.-28.9.2019) tuotti yhteensä 23 875,81 euroa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Kuopissa kauppakeskus Hermannin tiloissa sijainneensa Savon Ammattiopiston tiloissa tapahtui 1.10.2019 kouluhyökkäys, jossa yksi kuoli ja 10 loukkaantui. Jyväskylän osaston ensiapu- ja ensihuoltoryhmät hälytettiin Kuopioon väkivallanteon jälkihuoltoon. Autettuja Kuopiossa oli arviolta yhteensä 200.

Suomen Punainen Risti järjesti valtakunnallisen Pisara -valmiusharjoituksen 26.10.2019. Yhteensä kahdeksan vapaaehtoista Jyväskylän ja Kuokkalan osastoista osallistui harjoitukseen.  Kuokkalan ostoskeskuksessa ja Palokan Prismassa järjestetyssä harjoituksessa tavoitettiin yhteensä 327 ihmistä.

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 200:lle eri lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä Joulumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 euron arvoisia lahjakortteja osaston alueella joulukuussa. Apua tarvinneet perheet etsi Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimi ja se myös toimitti lahjakortit perheille.  

Vuonna 2019 Jyväskylän osaston nuoret vapaaehtoiset olivat aktiivisesti mukana kaikessa osaston toiminnassa. Varsinaista nuorten ryhmää ei osastossa ole ollut, mutta nuoria on aktivoitu mukaan kaikkeen toimintaan muilla keinoin. Nuoria on toiminutkin kaikissa osaston toimintaryhmissä vuoden 2019 aikana.

Kaikkiaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli noin 210 henkilöä. Nämä vapaaehtoiset henkilöt toimivat ystäväpareina, ystäväperheinä, kertaluontoisessa asiointiavussa, kerhojen ohjaajina sekä tempauksissa ja muissa yksittäisissä tehtävissä. Vuoden lopussa osastossa oli kaikkiaan 99 ystäväparia. Uusia ystäväpareja yhdistettiin vuoden aikana 32.

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjesti loppukesällä (29.8-1.9.2019) nelipäiväisen jäsenmatkan Viroon. Matkalaisia oli 28 ja mukana oli väkeä Kuokkalan, Jyväskylän ja Laukaan osastoista.

Suomen Punaisen Ristin Palokan osaston sääntömääräinen syyskokous 20.11.2019 päätti yksimielisesti Palokan osaston liittämisestä Jyväskylän osastoon.

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli yhteensä 1 184  henkeä.

Merkittävimpiä varainhankintamuotoja vuonna 2019 olivat mm. ensiapupäivystystuotot, Jyväskylän kaupungin ensihuoltosopimus, jäsenmaksutuotot ja ystävänpäiväkonsertin lipputulot. Tilinpäätös vuodelta 2019 osoittaa +1048,83 ylijäämää.

Sääntömääräinen kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden osaston hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2019 osalta.

Sääntömääräinen kevätkokous hyväksyi Suomen Punaisen Ristin Palokan osaston yhdistämisen Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastoon yksimielisesti. Palokan osasto oli vuonna 2019 tehnyt asiasta jo päätöksen. Asia etenee seuraavaksi Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin piirihallituksen käsiteltäväksi, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Lisätietoja: Tiedottaja Marko Tervo 040-754 0038, jyvaskyla@punainenristi.fi