ETÄLÄKSYHELPPI JATKUU LV. 2021-2022

Uuden lukuvuoden etäläksyhelppi

Keväällä 2020 koronaepidemian tultua koululaiset siirtyivät etäopetukseen. Maahanmuuttajaperheiden lapset joutuivat vaikeaan tilanteeseen, sillä perheet eivät voineet heitä, mm. vanhempien puutteellisen kielitaiton vuoksi, tarpeeksi auttaa läksyjenteossa ja koulutyössä. Vanhemmat ilmaisivat huolensa Suomi-Syyria ystävyysseura ry:lle ja pyysivät ja toivoivat ulkopuolista apua lapsilleen.

Meihin otettiin yhteyttä ja yhteistyöstä sovittiin ja etäläksyhelppitoiminta alkoi. Perheisiin oltiin yhteydessä WhatsApp-videopuhelun välityksellä. Muutamat perheet toivoivat opetusta myös kesällä ja tällöin käytettiin Google Meetiä opetusalustana.

Jatkamme yhteistyötä näiden maahanmuuttajataustaisten perheiden ja lasten kanssa etäläksyhelppinä lukuvuonna 2021-22. Käytämme yhteydenpidossa Google Meetiä ja WhatsAppia. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin: yksittäisiä ohjaajia ilmoittautuu koko ajan ja heille etsitään autettavat lapset ja perheet. Ohjaajat ja osin oppilaatkin vaihtuvat lukukausittain. Usein aikaisemmin mukana olleet haluavat jatkaa seuraavanakin lukukautena. 

Etäopetustoiminta kuuluu osana "Siltoja vanhemmille"-hankkeeseen, jonka Keski-Espoon osasto tämän toiminnan myötä aloitti Suomi-Syyria ystävyysseura ry:n kanssa. Projekti on alkanut vuonna 2019 ja ensimmäinen 3-vuotiskausi päättyy 2021. Seuraava 3-vuotiskausi alkaa vuonna 2022.

Etsimme ohjaajia

Läksyhelppiohjaajana sinun ei tarvitse olla alan ammattilainen - riittää, että olet suomea osaava, rauhallinen ja kuunteleva aikuinen, joka haluaa auttaa lasta läksyjenteossa ja koulunkäynnissä. Yhteyttä pidetään kerran viikossa noin tunnin ajan ja oppilaita on ryhmässä kaksi (ohjaaja toimii yksin).

Tervetuloa antoisan ja mielenkiintoisen harrastuksen pariin. 

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä

Lisätietoja: etäopetuskoordinaattori Paula Ruokola, paularuokola@gmail.com, puh. 0400 469 454.