Vapaaehtoistoimintaa kotoa käsin – SPR Varsinais-Suomi tunnistaa etätoiminnan edut

Nina Susi
Kuvaaja: Nina Susi
"SPR-vapaaehtoinen Esko Palovaara on keskustellut auttavan puhelimen myötä mm. käytännön haasteista koronavirusepidemian aikana sekä viruksen herättämistä peloista ja tunteista."

- Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomien alio-kirjoituksena 21.07.2020

Viime kevät on haasteistaan huolimatta tarjonnut järjestöille monia kehittymisen mahdollisuuksia. Suomen Punaisen Ristin (SPR) Varsinais-Suomen piiri toteutti keväällä 2020 koronatilanteeseen liittyen kyselyn, johon vastasi yhteensä 150 kolmannen sektorin toimijaa Varsinais-Suomesta. Kyselyn mukaan koronatilanteessa toimintaansa muutti yli 90 prosenttia vastanneista toimijoista. Koska fyysiset tapaamiset eivät onnistuneet, järjestöt lisäsivät huomattavasti yhteydenpitoa jäsenistönsä kanssa sähköpostilla, sosiaalisen median kautta ja puhelimitse.

Myös SPR:n Varsinais-Suomen piiri ryhtyi ripeästi kehittämään ja muokkaamaan perinteistä vapaaehtoistoimintaansa verkossa ja puhelimitse toteutettavaksi. Toiminnan muutoksen myötä syntyivät muun muassa puhelinystävä-, etäterveyspiste-, etäläksy- ja etäkielikerhotoiminnot.

Etätoiminnoilla lievennetään yksinäisyyttä ja lisätään hyvinvointia

Punaisen Ristin ystävätoimintaa toteuttaa Varsinais-Suomessa noin 700 vapaaehtoista ystävää. Yhteydenpito siirtyi koronatilanteen myötä puhelimitse tapahtuvaksi. Uudella puhelinystävätoiminnalla on pystytty vähentämään ystäväasiakkaiden yksinäisyyttä, lisäämään turvallisuuden tunnetta ja tuottamaan iloa. Hyvien kokemusten myötä on selvää, että puhelinystävätoimintaa toteutetaan jatkossakin perinteisen tapaamisiin perustuvan ystävätoiminnan rinnalla.

Punaisen Ristin Terveyspisteet ovat vakiintuneet monissa kunnissa osaksi matalan kynnyksen terveyden edistämisen toimintaa. Varsinais-Suomessa Terveyspisteitä toimii viisitoista. Niistä saa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä henkistä tukea ja juttuseuraa elämän ongelmatilanteissa. Uutena toimintamuotona etäterveyspisteet laajentavat terveyspistetoiminnan saavutettavuuden myös niille alueille, joissa fyysistä vastaanottoa ei ole. Etäterveyspisteen vapaaehtoiset vastaanottavat puheluita tiettynä ajankohtana, ja puhelimen kautta voidaan keskusteluavun ja yleisen terveysneuvonnan lisäksi ohjata muun muassa omatoimisten mittausten toteuttamisessa sekä opastaa asiakasta tarvittaessa eteenpäin muiden palveluiden piiriin. Neuvonnasta vastaavat vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset.

Myös Punaisen Ristin kotoutumista tukevaa toimintaa siirrettiin verkkoon etäläksy- ja etäkielikerhon muodoissa. Toimintamuotojen tavoitteena on edistää kotoutumista sekä tukea turvapaikanhakijoita ja vastikään Suomeen muuttaneita suomen kieleen ja kulttuuriin tutustumisessa. Etäläksy- ja etäkielikerhotapaamisissa toteutuu vuorovaikutteisuus, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen kotoutumisen ja molemminpuolisen oppimisen paikkakunnasta riippumatta.

Punainen Risti haluaa olla lähellä ihmistä

Tulevaisuudessa etätoimintamuodot jatkuvat perinteisen toiminnan rinnalla. Etätoiminta avaa ovet osallistua vapaaehtoisena tai asiakkaana myös paikkakunnilla, joissa kyseistä vapaaehtoistoimintaa ei kasvokkain järjestetä. Näin Punainen Risti lisää toimintansa saavutettavuutta ja mahdollistaa muun muassa koulutusten ja vertaisryhmien järjestämisen jopa valtakunnallisesti. Etätoiminta on innostanut toiminnassa mukana olevia ja uusia vapaaehtoisia osallistumaan ja kehittämään monia uusia toimintamalleja.

Ihminen kaipaa olla lähellä toista ihmistä ja auttamistoiminnassamme haluamme olla mahdollistamassa tätä, niin virtuaalisesti kuin fyysisestikin. Inhimillisyys toteutuu Punaisen Ristin toiminnassa auttavina käsinä ja kuuntelevina korvina paikasta riippumatta.

Sinun apuasi tarvitaan! Tule mukaan auttamaan kasvokkain tapahtuvaan tai etänä toteutettavaan vapaaehtoistoimintaan.

* * * * *
Kirjoittajat ovat Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiristä. - Minna Rautanen, ohjelmapäällikkö, terveyden edistämisen ohjelmat - Tuija Hongisto, ohjelmapäällikkö, sosiaalitoiminta - Pauliina Pensikkala, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä.