Punaisen Ristin vapaaehtoiset viranomaisten apuna Palokassa

Punaisen Ristin sekä Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun, Vapepan,  vapaaehtoiset olivat viranomaisten pyynnöstä viikonloppuna auttamassa Palokan Ilona-senioritalon tulipalossa. Tulipalo johti laajoihin sammutustöihin ja mittavaan evakuointiin, mutta vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin. Viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö toimi tilanteessa erittäin hyvin.

Palopaikan viereiseen koulurakennukseen perustetussa evakuointikeskuksessa oli Punaisen Ristin, Vapepan ja Suomen Ladun vapaaehtoisia sekä sosiaalitoimen, seurakunnan ja Kriisikeskus Mobilen työntekijöitä. Evakuointikeskuksessa kävi yhteensä 148 henkilöä.

Senioritalon asukkaille tarjottiin henkisen tuen lisäksi materiaalista apua, kuten yöpymis- ja hygieniatarvikkeita, sekä järjestettiin majoitusta. Asukkaiden reseptilääkkeisiin liittyviä asioita hoiti keskussairaalaan päivystävä lääkäri. Vuodepotilaiden siirtämiseen käytettiin puolustusvoimien kahta ambulanssia sekä Punaisen Ristin Jyväskylän osaston autoa. Osa asukkaista pääsi majoituksiin taksilla tai omaistensa kyydillä. Sosiaalitoimi järjesti osalle asukkaista väliaikaisen majoituksen.

”Olemme tehneet ensimmäisiä kotimaan avun avustuspäätöksiä kodeistaan evakuoiduille. Punaisen Ristin katastrofirahaston varoin on hankittu vaatteita ja hygieniatarvikkeita sekä järjestetty ruokaa kodeistaan pois joutuneille”, kertoi Punaisen Ristin Jyväskylän osaston kotimaan avun yhteyshenkilö Jouko Aho.

Katastrofirahastosta apua kotimaan onnettomuuksiin

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin järjestöpäällikkö Jooel Niittynen muistuttaa, että katastrofirahastoon voi halutessaan tehdä lahjoituksia.

”Lahjoitusvaroilla mahdollistamme avun tällaisessa tilanteessa. Kotinsa tulipalossa menettäneille voidaan näillä varoilla tarjota väliaikaista majoitusta, ruokaa sekä muita elämisen kannalta välttämättömiä tarvikkeita.

Punaisen Ristin katastrofirahastoon tehtyjen lahjoitusten avulla autetaan Suomessa äkillisen onnettomuuden, kuten esimerkiksi tulipalon kohdanneita sekä luonnonmullistusten ja sotien uhreja ympäri maailmaa. Myös Vapepan toimintaa tuetaan katastrofirahaston avulla.

 Punaisen Ristin katastrofirahaston tili: OP FI52 5000 0120 4156 73, OKOYFIHH, viite: 5186. Jos haluat kohdistaa lahjoituksesi tiettyyn tarkoitukseen, kirjoita viestiksi haluamasi lahjoituskohde.

Tavarankeräystä ei tässä tilanteessa käynnistetä. Jos haluat lahjoittaa tavaraa, ole yhteydessä Punaisen Ristin Jyväskylän osastoon jyvaskyla@punainenristi.fi.