Iskua Etelä-Pohjanmaalle – Elvytystaitoja ja sydäniskureita kyliin – hanke esittäytyy

Minna Laihorinne
Kuvaaja: Minna Laihorinne
"Tempauksen kylätalolla Ylihärmässä pidetty tilaisuus keräsi paljon osallistujia."

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ja Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin yhteistyöhanke käynnistyi 1. helmikuuta. Elvytystaitoja ja sydäniskureita kyliin -hankkeen tarkoituksena on lisätä ihmisten osaamista ja rohkeutta auttaa sydänpysähdystilanteessa eli pelastaa ihmishenkiä.

Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ely-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoituksella. Päätavoitteena on vähentää alueellista eriarvoisuutta Etelä-Pohjanmaalla elvytys- ja sydäniskurin käytön osaamisen ja sydäniskurimäärän kasvun myötä.
Suomessa eniten ihmisiä haja-asutusalueilla asuu Etelä-Pohjanmaalla. Viiveet ambulansseilla saavuttaa potilas ovat joskus pitkiä, ja ihmisen mahdollisuudet selviytyä
sydänpysähdystilanteessa ovat heikot, jos elvytystä ei osata tai uskalleta aloittaa välittömästi.

Rohkaistaan auttamaan
Tarkoituksena on lisätä ihmisten osaamista ja rohkeutta auttaa sydänpysähdystilanteessa. Tällä hetkellä alueella on sairaalan ulkopuolella noin 100 sydänpysähdystä vuodessa, joista vain 10 henkilöä selviytyy.  Selviytymättömyyden syynä on usein avunsaannin hitaus, sillä jokinen viiveminuutti heikentää
sydänpysähdyspotilaan henkiinjäämisen todennäköisyyttä. Kun verenkierto pysähtyy, aivot jäävät ilman happea ja ihminen menehtyy nopeasti. Tutkimusten mukaan paineluelvytys kaksinkertaistaa selviytymisen todennäköisyyttä. Sydäniskurin käyttö kasvattaa vielä lisää selviytymisen todennäköisyyttä.

Lisää sydäniskureita alueelle
Hankkeessa keskitytään elvytysosaamisen kasvattamiseen alueella. Hankkeessa on kaksi työntekijää, jotka valmentavat alueen kaikkia halukkaita toimimaan ja auttamaan sydänpysähdystilanteessa. Hankkeen aikana myös hankitaan mahdollisimman paljon sydäniskureita alueelle ja niiden käyttöä opetetaan. Etsimme myös sopivia tapoja iskureiden nopeaan käyttöön ja vapaaehtoisten hälyyttämiseen kun sydänpysähdys alueen kylissä tapahtuu.
Hankeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa pelastuslaitos, sairaanhoitopiiri, alueen kylät, Leader-hankeet sekä Vapepa. Yhteistyön avulla saamme kohdennettua valmentamisen ja osaamisen oikeille alueille ja tavoitamme tehokkaasti alueelliset toimijat.

Jokainen voi olla auttaja
Hanke järjestää alueen väestölle ilmaisia elvytysvalmennuksia, tiedottaa elvytysosaamisen tärkeydestä ja lisää sydäniskureiden määrää alueella. Haluamme tavoittaa mahdollisimman paljon alueen asukkaita ja opettaa kuinka tulee toimia kun ihminen saa sydänpysähdyksen. Tärkeää on, ettei kukaan jää auttamatta vain siksi, ettei ihmiset osaa tai uskalla olla auttaja.
Tärkein viesti hankkeessa onkin, että jok'inen voi olla auttaja ja pelastaa ihmishengen. Jos kyläyhteisösi haluaa elvytysvalmennusta tai apua sydäniskurin hankinnassa ole rohkeasti yhteydessä: minna.laihorinne@sydan.fi tai jesse.keskinen@punainenristi.fi

 Teksti: Minna Laihorinne

 Julkaisemme kesän aikana Tässä ja Nyt -järjestötiedotteeseen 2/20 kirjoitettuja juttuja. Tiedotetta ei julkaistu kokonaisuudessaan, koska koronatilanteen vuoksi jotkin jutuista eivät olleet ajankohtaisia ja osa piirin tapahtumista peruttiin.