Vapaaehtoiset saaristossa oleskelevien turvana tänäkin kesänä

Tommi Virtanen
Kuvaaja: Tommi Virtanen
"Aluksella toimivat Punaisen Ristin ja Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoiset"

Suomen Punaisen Ristin ja Suomen Meripelastusseuran yhdessä toteuttama Caritas-ensivastetoiminta aloittaa juhannuksesta elokuun alkuun jatkuvan keskeytyksettömän ensivastepäivystyksen torstaina 18.6.2020. Päivystys toteutetaan järjestöjen yhteistyönä Turun meripelastusyhdistyksen ABSO pelastusveneellä Saaristomerellä. Aluksella on pääosan ajanjaksosta välitön lähtövalmius saaritukikohdassaan Airistolla tai muualla Saaristomerellä ympäri vuorokauden. Aluksen miehityksestä vastaavat Punaisen Ristin ja Suomen Meripelastusseuran vapaaehtoiset.

Caritas-ensivaste toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin TYKS-Akuutin sopimuksellisena ensivasteyksikkönä. Yhteistyötä tehdään myös Länsi-Suomen Merivartioston, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, paikallisten terveyskeskusten ja ensihoitoyksiköiden sekä Lounais-Suomen poliisin kanssa. Varsinais-Suomen Hätäkeskus, TYKS-Akuutin kenttäjohtaja ja Meripelastuskeskus Turku tietävät aluksen sijainnin jatkuvasti. Alus toimii aina viranomaisen hälyttämänä. Ensivastetoiminnan lisäksi alus on myös valmiudessa muihin meripelastustehtäviin.

”Aluksen henkilökunta koostuu koulutetuista vapaaehtoisista, jotka päivystävät aluksella ilman korvausta. Miehistöön kuuluu kaksi Punaisen Ristin ensiauttajaa ja Turun meripelastusyhdistyksen meripelastajat. Vapaaehtoiset antavat ensiapua osana ensihoitopalvelua sairaus- tai onnettomuustilanteissa. Caritas-toiminnan palvelut ovat aina autetulle ilmaisia. Caritas-ensivaste on hyvä esimerkki sekä järjestöjen välisestä, että kolmannen sektorin ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä turvallisuuden edistämiseksi”, kertoo SPR Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen.

”Saaristomeri on kesäaikaan vilkasta toiminta-aluetta ja Meripelastusseura haluaakin olla mukana myös näin parantamassa veneilijöiden ja saariston asukkaiden turvallisuutta”, lisää Suomen Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jori Nordström.

Edellisinä kesinä aluksella on ollut noin 120 kiireellistä tehtävää, joista kolmannes on terveystoimeen liittyviä ensivastetehtäviä. Alus on monena vuonna ollut eniten auttamistapahtumiin osallistunut Suomen Meripelastusseuran alus ja toiminta on palkittu mm. Vuoden meripelastaja kunniamaininnalla keväällä 2020.

Kolmas sektori turvallisuuden edistäjänä saaristossa SPR ja SMPS yhteistyöllä

Suomen Punainen Risti on vuodesta 1989 toteuttanut ensivaste-, ensiapu- ja terveyden edistämistoimintaa Saaristomerellä ja Turunmaan saaristossa. Kesään 2013 asti toiminta toteutettiin Punaisen Ristin omalla Caritas-palveluveneellä, ja kesästä 2014 alkaen yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran kanssa Turun Meripelastusyhdistyksen pelastusvene Absolla. Caritas-toiminta on vuosien kuluessa lunastanut vankan aseman viranomaisten tukena sekä saariston asukkaiden että saaristossa veneillä tai muutoin vierailevien keskuudessa. Caritas-toimintaan osallistuu Punaisen Ristin vapaaehtoisia koko Suomen alueelta. Heistä suuri osa on terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätietoja:

Valmiuspäällikkö Tommi Virtanen / tommi.virtanen@punainenristi.fi

Toimitusjohtaja Jori Nordström / jori.nordstrom@meripelastus.fi

Puheenjohtaja Heikki Laurila / puheenjohtaja@tmpy.fi