Suomen kielen opetusta etänä

JÄRJESTÄMME SUOMEN KIELEN OPETUSTA ETÄNÄ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE LAPSILLE.

Etäopetusta nyt myös kesällä!

Keväällä 2020 koronaepidemian tultua koululaiset siirtyivät etäopetukseen. Maahanmuuttajaperheiden lapset joutuivat vaikeaan tilanteeseen, sillä perheet eivät heitä, mm. vanhempien puutteellisen kielitaiton vuoksi, voineet tarpeeksi auttaa läksyjenteossa ja koulutyössä. Vanhemmat ilmaisivat huolensa Suomi-Syyria ystävyysseura ry:lle ja pyysivät ja toivoivat ulkopuolista apua lapsilleen.

Meihin otettiin yhteyttä ja yhteistyöstä sovittiin ja etäläksyhelppi-toiminta alkoi. Perheisiin oltiin yhteydessä WhatsApp-videopuhelun välityksellä.

Etäopetustoiminta kuuluu osana "Siltoja vanhemmille"-hankkeeseen, jonka Suomen Punaisen Ristin Keski-Espoon osasto tämän toiminnan myötä aloitti Suomi-Syyria ystävyysseura ry:n kanssa. Projekti oli alkanut vuonna 2019 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Kesäopetus

Muutama perhe haluaa lisäopetusta suomen kielessä myös kesälomalla. Yhteydenpito hoidetaan nyt Google Meetissä. Etsimme vielä ohjaajia tähän toimintaan ja kannustammekin sinua tulemaan rohkeasti mukaan mielenkiintoiseen ja kokemusta kartuttavaan kesäduuniin! Sinun ei tarvitse olla alan ammattilaisen - riittää, että olet suomea osaava, rauhallinen, luotettava ja vastuuntuntoinen aikuinen.

Ilmoittaudu Punaisen Ristin vapaaehtoisverkostossa https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7239

Tiedustelut: Keski-Espoon osaston etäopetuskoordinaattori Paula Ruokola, paularuokola@gmail.com, puh. 0400 469 454