Piireille

Vaaleja on hyvä mainostaa omassa piirissä jo kesällä, jotta mahdollisimman moni nuori kuulisi ajoissa vaaleista ja asettuisi ehdokkaaksi tai olisi mukana äänestämässä. Vaalitoimikunta kannustaa piirejä järjestämään nuorille yhteisiä tilaisuuksia, jossa nuorten on mahdollista tutustua ennakkoon ehdokkaisiin ja keskustella tulevista vaaleista. Piirien tärkein tehtävä vaaleissa on äänivaltaisten edustajien nimeäminen, jossa noudatetaan nuorten yleiskokouksen työohjetta:

"Äänivallan käyttäminen nuorten yleiskokouksessa ja vaaleissa
Piirit nimeävät nuorten yleiskokoukseen äänivaltaiset edustajansa. Nuorten yleiskokouksessa äänivaltaisena edustajana voi toimia Suomen Punaisen Ristin alle 29-vuotias henkilöjäsen. Äänivaltaisten edustajien tulee täyttää SPR-asetuksen luottamushenkilöiden kelpoisuusvaatimukset. Äänivaltaisella edustajalla voi olla kullakin vain yksi ääni. Nuorten yleiskokous on päätösvaltainen, kun äänivaltaisia edustajia on läsnä seitsemästä piiristä. Nuorten yleiskokouksessa kullakin piirillä on seitsemän äänivaltaista edustajaa ja lisäksi yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 alle 29-vuotiasta jäsentä kohden. Äänivaltaisten edustajien määrän perusteena on edellisen vuoden 31. joulukuuta mennessä jäsenmaksunsa suorittaneiden alle 29-vuotiaiden henkilöjäsenten määrä."

Piirit päättävät itse, miten äänivaltaiset edustajat valitaan. Piiri ilmoittaa äänivaltaisten edustajiensa yhteystiedot Lyyti-lomakkeen kautta vaalitoimikunnalle viimeistään 26.9.2020. Piirejä kannustetaan valitsemaan äänivaltaisia edustajia mahdollisimman monipuolisesti eri toimintaryhmistä, eri-ikäisistä nuorisojäsenistä, sekä eri kieltä, etnistä taustaa ja sukupuolta edustavista.

Äänivaltaisten määrät piireittäin jäsenmäärän perusteella:

Helsinki ja Uusimaa: 13
Häme: 11
Kaakkois-Suomi: 9
Lappi: 8
Länsi-Suomi: 10
Oulu: 9
Satakunta: 9
Savo-Karjala: 10
Varsinais-Suomi: 10
Åboland: 8
Åland: 8
Österbotten: 9