Osaston kevätkokous

Järvenpään osaston sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tänään osaston toimitiloissa Metsätähdessä. Mukana oli 12 osaston jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Osaston hallitus kiittää kokoukseen osallistuneita.