Kaveritaitoja nuorille -hanke

Kaveritaitoja nuorille -hankkeen tavoitteena lievittää nuorten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Hanke on valtakunnallinen ja siinä on mukana Kaakkois-Suomen, Satakunnan, Länsi-Suomen, Oulun, Savo-Karjalan ja Lapin piirit. Kaakkois-Suomen piirissä hanketta toteutetaan vuosina 2020 ja 2022. Hankkeen osatavoitteina on kehittään oma-apu- ja valmentavat ohjelmat kahdenväliseen ystävätoimintaan, järjestää kynnyksetöntä kohtaamispaikkatoimintaa, jatkokehittää ja laajentaa verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa sekä lisätään vapaaehtoisten saamaa tukea ja osaamista kohdata nuoria. Hanketta rahoittaa STEA.
 
Kaakkois-Suomen piirin kehittämisvastuulla on kohtaamispaikkatoiminta, jota vallitsevasta tilanteesta johtuen lähdettiin kehittämään verkkomuotoiseksi. Sähköistä kohtaamispaikkatoimintaa kokeiltiin aluksi kesän 2020 aikana. Tällä hetkellä verkkokohtaamispaikkana toimii RedChat. Syksyn 2021 aikana RedChatin kehittämistyössä on ollut mukana nuoret vapaaehtoiset, jotka toimivat moderaattoreina RedChatissa. Lue lisää RedChatista täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/62201
 
Haluatko vapaaehtoiseksi kohtaamispaikkatoimintaan? Ilmoittaudu mukaan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10436
 
Lisätietoa hankkeesta ja kohtaamispaikkatoiminnasta:
Annika Korpinen
sosiaalitoiminnan suunnittelija
 
Suomen Punainen Risti
Kaakkois-Suomen piiri
 
annika.korpinen(at)punainenristi.fi
040 860 1396
 
 

Lue lisää Kaveritataitoja-ohjelman hyödyntämisestä koulujen opetusmateriaalina: https://www.punainenristi.fi/tyomme/opettajille/kaveritaitoja/?_ga=2.621...