Kaveritaitoja nuorille -hanke

Kaveritaitoja nuorille -hankkeen tavoitteena lievittää nuorten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Hanke on valtakunnallinen ja siinä on mukana Kaakkois-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan, Länsi-Suomen, Oulun, Savo-Karjalan ja Lapin piirit, kukin kaksi vuotta. Kaakkois-Suomen piirissä hanketta toteutetaan vuosina 2020 ja 2022. Hankkeen osatavoitteina on kehittään oma-apu- ja valmentavat ohjelmat kahdenväliseen ystävätoimintaan, järjestää kynnyksetöntä kohtaamispaikkatoimintaa, jatkokehittää ja laajentaa verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa sekä lisätään vapaaehtoisten saamaa tukea ja osaamista kohdata nuoria. Hanketta rahoittaa STEA.
 
Kaakkois-Suomen piirin kehittämisvastuulla on kohtaamispaikkatoiminta, jota vallitsevasta tilanteesta johtuen on lähdetty kehittämään verkkomuotoiseksi. Sähköistä kohtaamispaikka toimintaa kokeiltiin kesän 2020 aikana. Nyt nuorten kohtaamispaikka on osa RedChat kohtaamispaikkaa, josta löytyy kanavia myös muille kohderyhmille. Lue lisää RedChatista täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/62201
 
Haluatko vapaaehtoiseksi kohtaamispaikkatoimintaan? Ilmoittaudu mukaan: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/10436
 
Lisätietoa hankkeesta ja kohtaamispaikkatoiminnasta:
Riina Pasi
sosiaalitoiminnan suunnittelija
 
Suomen Punainen Risti
Kaakkois-Suomen piiri
 
040 860 1396