Kaveritaitoja nuorille -hanke

Kaveritaitoja nuorille -hankkeen tavoitteena lievittää nuorten yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Hanke on valtakunnallinen ja siinä on mukana Kaakkois-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan, Länsi-Suomen, Oulun, Savo-Karjalan ja Lapin piirit, kukin kaksi vuotta. Kaakkois-Suomen piirissä hanketta toteutetaan vuosina 2020 ja 2022. Hankkeen osatavoitteina on kehittään oma-apu- ja valmentavat ohjelmat kahdenväliseen ystävätoimintaan, järjestää kynnyksetöntä kohtaamispaikkatoimintaa, jatkokehittää ja laajentaa verkossa tapahtuvaa ystävätoimintaa sekä lisätään vapaaehtoisten saamaa tukea ja osaamista kohdata nuoria. Hanketta rahoittaa STEA.
 
Kaakkois-Suomen piirin kehittämisvastuulla on kohtaamispaikkatoiminta, jota vallitsevasta tilanteesta johtuen on lähdetty kehittämään verkkomuotoiseksi. Sähköinen kohtaamispaikka toiminta alkaa kesän 2020 aikana ja on tarkoitettu yksinäisyyttä kokeville nuorille. Tavoitteena on aloittaa kaksi avointa verkkoryhmää, jotka kokoontuvat kerran viikossa. Toinen ryhmistä olisi suunnattu 13-18 vuotiaille ja toinen yli 18-vuotiaille nuorille. Ryhmien tavoitteena on että yksinäisyyttä kokevat nuoret saisivat vertaistukea ja luotua suhteita toisiin nuoriin.
 
Haluatko vapaaehtoiseksi kohtaamispaikkatoimintaan? Ilmoittaudu koulutukseen: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7584
 
Lisätietoa hankkeesta ja kohtaamispaikkatoiminnasta:
Riina Ahonen
sosiaalitoiminnan suunnittelija
 
Suomen Punainen Risti
Kaakkois-Suomen piiri
 
040 860 1396