Vårmöte

Röda Korsets Sibbo avdelning håller det tidigare inhiberade vårmötet torsdagen den 4.6.2020 kl. 18.00 vid Handelsmans Café, Spjutsundsvägen 103, 01190 Box. Vi sammanträder utomhus och håller tillräckliga avstånd till varandra. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Styrelsen