Järjestöt huolissaan ihmisten jaksamisesta – kolmas sektori muuttanut toimintaansa koronatilanteessa nopeasti Varsinais-Suomessa

Kati Lehtimäki / SPR
Kuvaaja: Kati Lehtimäki / SPR
"Vapaaehtoiset toimivat mm. kauppa-apuna Kaarinassa"
Joonas Brandt / SPR
Kuvaaja: Joonas Brandt / SPR

Suomen Punaisella Ristillä on sopimusperusteinen velvollisuus tukea viranomaisia erityisesti yhteiskunnan häiriötilanteissa. Tähän liittyen Punainen Risti välittää omien verkostojensa avulla tietoa viranomaisille siitä, mitä suomalaisille ja Suomessa asuville kuuluu, mitkä ovat suurimmat huolenaiheet ja minkälaista tukea viranomaisilta odotetaan. 

SPR Varsinais-Suomen piiri teki keväällä 2020 koronatilanteeseen liittyen kyselyn, jota lähetettiin laajasti eri järjestöille Varsinais-Suomen alueella. Yhteensä 150 kolmannen sektorin toimijaa vastasi kyselyyn maaliskuun lopun ja toukokuun alun välisenä aikana. Kyselyn jakelussa eri toimijoille avusti Varsinais-Suomen liitto.  

Kyselyn mukaan koronatilanteessa toimintaansa on muuttanut yli 90 % vastanneista kolmannen sektorin toimijoista. Koska fyysiset tapaamiset eivät onnistu, kontaktoivat toimijat jäsenistöään sähköisten välineiden avulla käyttäen hyödyksi sähköpostia, sosiaalista mediaa ja puhelinta. Kyselyyn vastanneita toimijoita huolettaa eniten jäsenistönsä jaksaminen. Huolta kannettiin myös koronan aiheuttamista muutoksista yhteiskunnassa.

Taloustilanteen kiristyessä huoli järjestön oman toiminnan jatkuvuudesta ja toimintaresursseista nousi myös esille. SPR Varsinais-Suomen piiri toteuttaa uuden kyselyn koronaviruksen vaikutuksesta järjestöjen toimintaan kesän jälkeen. Kyselyn avulla pyritään selvittämään miten nyt kyselyyn vastanneet ovat onnistuneet löytämään ratkaisuja esille nousseissa haasteissa.

Lisätiedot: SPR Varsinais-Suomen piiri, ohjelmapäällikkö Tuija Hongisto, 040 7313 585