Päivitetty ohje vapaaehtoistoimintaamme

Punaisen Ristin koronaepidemiaan liittyvää auttamistyötä laajennetaan. Rajoituksia kuitenkin jatketaan tietyiltä osin, ja esimerkiksi kasvokkaista ryhmätoimintaa ja lähikoulutuksia suositellaan jatkettaviksi vasta syksyllä.

Katso tarkemmat tiedot: https://rednet.punainenristi.fi/node/59469

Ohjeet perustuvat valtioneuvoston suosituksiin.

Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnassa oleellista on huomioida SPR-ystävän ja vapaaehtoisen ikä,  terveys ja mahdollisuus esim. riskittömään ulkoiluun yhdessä. Turvavälit tulee huomioida kaikessa kanssakäymisessä.