InAction! saa kehuja sekä oppilailta että opettajilta

InAction! yläkoulujen ensiapukoulutus saa edelleen kiittävää palautetta sekä opettajilta että oppilailta.

Korona ja siitä johtuva koulujen sulkeminen tietysti haittasi koulutusten järjestämistä, joten kahdenkymmenen luokan koulutukset siirrettiin syksyyn tai peruttiin. Siitä huolimatta Helsingin ja Uudenmaan piirissä 29 luokkaa kahdestatoista eri koulusta pääsi opiskelemaan ensiaputaitoja tänä keväänä. Myös kahden tunnin verkkokurssin ehti tehdä 38 luokkaa eli 783 oppilasta. Erityisesti etäopetuksen aikana verkkokurssi kiinnosti opettajia ja oli hienoa päästä tätä kautta tukemaa etäopetuksen järjestämistä. 

Lähes kaikkien oppilaiden mielestä ensiaputaitojen opiskelu koulussa on tärkeää (99%) ja suurin osa piti virtuaalisella pelialustalla toteutettua peliä hyvänä tapana opetella ensiapua (79%). Oppilaiden mielestä koulutus antoi myös riittävät ensiaputaidot auttamiseen (89%) ja lisäsi rohkeutta mennä auttamaan ensiaputilanteessa (82%), mikä on erityisen tärkeää ja ei aina niin helppoa edes aikuisille. Erityisen paljon oppilailta saivat kiitosta hauskat tehtävät ("Paavo-nuken" elvytys on monen mielestä koulutuksen paras juttu), ryhmissä toimiminen ja toisia vastaan kilpailu. InAction! pelinohjaajia kehuttiin rennoiksi ja kivoiksi. Myös opettajien mielestä koulutus lisäsi hyvin nuorten valmiuksia auttaa ensiaputilanteissa. Kiitosta saivat koulutuksen käytännönläheisyys, pienryhmissä toimiminen, toiminnallisuus ja pelillisyys.

Syksyllä koulutuksia jatketaan toivottavasti taas normaalisti, vaikka tietysti varaudutaan siihen, että koulutusta täytyy esimerkiksi mukauttaa niin, että kahden metrin turvavälien säilyttäminen on mahdollista. Tarkemmin InAction! koulutuksen saamaa palautetta pääset lukemaan sivun alalaidasta löytyvistä dioista ja tarkemmin koko ensiapukoulutukseen pääset tutustumaan tästä.