Ystävät verkkoryhmissä

Kaisa-Marja Kokko
Kuvaaja: Kaisa-Marja Kokko

Ystävätoiminnan verkkoryhmät ovat nimensä mukaisesti verkossa toimivia ryhmiä, joiden tavoitteena on tarjota osallistujille seuraa ja vertaistukea sekä vähentää yksinäisyyttä. Verkkoryhmät ovat matalan kynnyksen toimintaa ja mahdollistavat osallistumisen myös heille, joille kasvotusten tapahtuva toiminta ei syystä tai toisesta ole mahdollista. 

Ystävätoiminnan verkkoryhmiä on järjestetty eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville, esimerkiksi nuorille, työikäisille, ikäihmisille sekä omaishoitajille. Ryhmät voivat olla joko valtakunnallisia tai alueellisia.

Ystävätoiminnan verkkoryhmissä pääroolissa on osallistujien välinen keskustelu ja vertaistuki, mutta ryhmistä voidaan rakentaa myös koulutuksellisia tai ne voivat keskittyä johonkin tiettyyn teemaan. Tällöin ryhmäkeskustelua voidaan alustaa esimerkiksi ennalta valmistellulla esityksellä. Verkkoryhmien ohjaamisesta vastaavat vapaaehtoiset, mutta suunnitteluun ja toteutukseen voi pyytää tukea esimerkiksi piirin työntekijöiltä. Myös teemojen alustajina voidaan käyttää vaikkapa järjestön kouluttajia. 

Välilehdiltä löytyy toiminnan organisoijalle tarkoitettuja vinkkejä verkkoryhmien käynnistämiseen ja toteutukseen. Lisäksi ohesta löytyy yksityiskohtaisemmat ohjeet Discord- ja Microsoft Teams -verkkoalustojen käyttöön.

Verkkoryhmän ohjaamisesta kiinnostunut vapaaehtoinen voi suorittaa itseopiskeluna  tiivistetymmän nettiperehdytyksen.