Hyödyllisiä linkkejä korona-ajalle

Ajankohtainen koronatilanne aiheuttaa monelle epävarmuutta, ahdistusta ja kuormitusta. Tietoa on tarjolla paljon ja monissa eri lähteissä, joten on ensisijaisen tärkeää löytää tiensä oikean ja luotettavan tiedon äärelle. Ajankohtaista tietoa kannattaa lukea viranomaisten sivuilta (THL, Valtioneuvosto) sekä perinteisistä tiedotusvälineistä (Yle). On myös tärkeää pitää välillä etäisyyttä jatkuvaan uutisvirtaan. 

Korona-aika voi myös lisätä avun ja tuen tarvetta. Tästä uutisesta löytyy Suomen Punaisen Ristin kokoamia linkkejä ja vinkkejä siihen, kuinka löytää korona-aikana tukea netistä. Linkkejä löytyy päihdetyön, seksuaaliterveyden ja yleisen jaksamisen teemoista.

Näitä linkkejä voi hyödyntää vapaaehtoistyössä ja jakaa eteenpäin ihmisille.
 

Päihdetyö

AUDIT-testit
Audit-testillä mitataan riskiä alkoholin väärinkäyttöön. Korona-aikana alkoholin käyttö ja samalla riskit voivat lisääntyä, kun kotona tulee otettua alkoholia. Testin avulla on helppo saada arvioita ja tietoa omasta alkoholin käytöstään.

Audit-testi aikuisille
https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/alkoholin-kayton-riskit-audit

Audit-testi yli 65-vuotiaille
https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/yli-65-vuotiaan-alkoholimittari

Audit-testi nuorille
https://nuortenlinkki.fi/testialue/testit/alkoholi

Neuvontaa ja auttavat puhelimet

Eri ehkäisevän päihdetyön järjestöjen korona-aikaiset tukipalvelut listattuna
https://www.ept-verkosto.fi/blog-post/jarjestot-tarjoavat-tukea-ja-palveluja-myos-korona-kriisin-aikana/

Tietoa päihteitä käyttäville ja hoitaville tahoille koronasta
https://www.paly.fi/uutiset/tietoa-paihteita-kayttaville-korona/

Päihdelinkin neuvontapalvelu
https://paihdelinkki.fi/neuvonta

Päihdelinkin auttavat puhelimet
https://paihdelinkki.fi/fi/mista-apua/auttavat-puhelimet

Tarviinkomätän-kampanja alkoholin käytön vähentämiseen korona-aikana
https://www.ept-verkosto.fi/tarviinkomatan/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Huumeiden ja kannabiksen käytön riskitestit
Testien avulla voidaan tunnistaa huumeiden ja lääkkeiden ongelmakäyttö ja arvioida käytön vaikeusastetta.

Kannabiksen käytön riskitesti
https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/huumeet/kannabiksen-kayton-riskit

Huumeiden käyttötesti
https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/huumeet/huumeidenkayttotesti-dast20

 

Seksuaaliterveys

Kuinka korona vaikuttaa nuorten seksuaaliterveyspalveluihin?
Väestöliiton sivusto, jossa vastauksia koronan vaikutuksiin nuorten seksuaaliterveyspalveluihin
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/kuinka-korona-vaikuttaa-nuorten-seksuaaliterveyspalveluihin/

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön vihjealusta ja linkkejä
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lasten-suojelu-ja-nettivihje/

Nollalinja
https://www.nollalinja.fi

Seri-keskusten puhelinnumerot
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/seksuaaliterveys/seksuaaliväkivalta/hae-apua/kun-tapahtuneesta-on-kulunut-alle-1-kuukausi

Seksuaalisuuden omahoito-ohjelma
Omahoito-ohjelma sisältää tehtäviä ja harjoituksia, jotka on tarkoitettu avuksi pohdintoihin niin, että seksuaalinen hyvinvointi kohenee ja saavutetaan kehon ja mielen tasapaino.
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/seksuaalisuuden_omahoito/Pages/default.aspx

Sukupuoli-identiteetin löytämisen tuki
Omahoito-opas sisältää tietoa sukupuolen moninaisuudesta sekä harjoituksia, joiden avulla löydät keinoja sukupuoli-identiteetin jäsentämiseen, dysforian kanssa työskentelyyn sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen usein kohtaaman vähemmistöstressin kanssa selviämiseen.
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Pages/default.aspx

Sinuiksi- palvelu
Ammattilaisten apua ja neuvoja seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvissä asioissa.
https://www.sinuiksi.fi

 

Yleinen jaksaminen

Mieli Ry:n kriisipuhelin.

Päivystää 24h joka päivä.
https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua

Mielialatesti nuorille
Mielialakysely on Beckin depressiokyselyn pohjalta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely. Kyselyn palautteessa annetaan myös yleistä tietoa masennuksesta sekä päihteiden vaikutuksista mielialaan.
https://nuortenlinkki.fi/testialue/testit/mieliala

Tietoisuustaito-harjoitteita
Omahoito-ohjelma tarjoaa tietoa siitä, mitä hyväksyvä tietoinen läsnäolo on ja kuinka tietoisuustaitoharjoitusten avulla voi tukea mielen hyvinvointia. Tietoisuustaidoista on tutkitusti hyötyä mm. stressinhallinnassa, toistuvan masennuksen ja kipujen hoidossa.
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tietoisuustaidot/Pages/default.aspx

Neuvokas Perhe-sivust: perheliikuntaa koko perheelle
https://neuvokasperhe.fi/liikkuminen/perheliikunta-kotona/

Fressi.tv: ryhmäliikuntaa ilmaiseksi
https://www.fressi.fi/fressitv/?utm_source=etusivu

Jumppaohjeita iäkkäille kotona tehtäväksi lihaskunnon ja liikkuvuuden ylläpitoon
https://www.vahvike.fi/fi/liikunta/jumppaohjeita

Kulttuuria lapsille kotiin
https://www.lastenkulttuuri.fi/kulttuuriakotona/

Helmet- nettikirjasto
https://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto

Mindfulness-harjoitus
Harjoitus oman mielen rauhottamiseen. Harjoituksen voi tehdä kotona tai ulkona
https://www.youtube.com/watch?v=Mne2iBxQHac&frags=pl%2Cwn

Korona-ajan selviytymisopas
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01258

Yle Areena: ilmaisia sarjoja, elokuvia, dokumentteja ja taltiointeja
https://areena.yle.fi/tv

Väestöliiton hyvä kysymys-verkkopalvelu, josta saa tietoa ja tukea korona-aikaan
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/tietoa-ja-tukea-koronaepidemian-aikana/

Sekasin-chat, anonyymiä keskusteluapua nuorille
https://sekasin247.fi