Vapaaehtoistoiminnan suositukset koronaepidemian aikana

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan ohje koronaepidemian aikana – valtakunnallinen suositus osastoille ja piireille

Päivitetty 11.11.2021

Apumme on erityisen tärkeää ihmisille, joita koronatilanteen seuraukset koskettavat eniten. On tärkeää, että Punaisen Ristin auttamistyö pysyy käynnissä, apua tarvitsevat saavat apua ja auttamisvalmiutemme säilyy hyvänä. Kaikessa toiminnassa on samalla huolehdittava sekä auttajien että autettavien turvallisuudesta.

Osastot ja piirit jatkavat kasvokkaista vapaaehtoistoimintaa erityisesti silloin, kun sen avulla voidaan lievittää koronatilanteen vaikutuksia, auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ja pitää Punaisen Ristin paikallinen toiminta turvallisesti käynnissä. Tauolla ollutta vapaaehtoistoimintaa jatketaan harkitusti paikallisen tautitilanteen ja viranomaisohjeiden niin salliessa.

On tärkeää huolehtia toiminnan turvallisuudesta sekä autettaville että auttajille itselleen. Riski taudin etenemiselle on edelleen suuri. Tartuntojen määrä vaihtelee viikoittain myös saman maakunnan sisällä. Muuttuvassa tilanteessa osastojen ja piirien on tärkeää seurata paikallista tautitilannetta ja oman alueen viranomaisohjeita sekä sopeuttaa Punaisen Ristin paikallinen toiminta niihin.

Huolehdimme vapaaehtoistoiminnan turvallisuudesta noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia sekä Punaisen Ristin omia turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Jokaisella vapaaehtoisella on oltava mahdollisuus arvioida oma tilanteensa ja mahdollisuutensa osallistua lähitoimintaan. On suositeltavaa tarjota etätoimintaa ja -osallistumista vaihtoehtona lähitoiminnalle aina, kun mahdollista.

Punaisen Ristin keskustoimisto seuraa koronatilannetta tarkasti ja päivittää valtakunnallisia vapaaehtoistoiminnan suosituksia tarpeen mukaan. Kaikessa toiminnassa on tärkeää huomioida aluekohtaiset rajoitukset.Piirit antavat tarvittaessa neuvoja alueellisten viranomaisohjeiden soveltamiseen vapaaehtoistoiminnassa. 

Punainen Risti suosittelee vapaaehtoistoiminnan jatkamista seuraavasti: 

  • Osastot ja piirit jatkavat työtään koronatilanteen vaikutusten lievittämiseksi ja äkillisten onnettomuuksien ja häiriötilanteiden uhrien auttamiseksi. On tärkeää, että osastot ovat valmiina auttamaan paikallisten tarpeiden mukaisesti silloinkin, kun viranomaiset eivät aktiivisesti pyydä tukea. 
  • Punaisen Ristin kasvokkaista ryhmätoimintaa ja lähikoulutuksia voidaan toteuttaa, kunhan paikallisten viranomaisten koronaohjeita noudatetaan. Osastojen on tärkeää seurata tarkasti paikallista tautitilannetta ja viranomaisten ohjeita sekä sopeuttaa toimintansa niihin.
  • Huomioimme kaikessa toiminnassa viranomaisten alueelliset suositukset sekä Punaisen Ristin omat päivittyvät turvallisuus- ja hygieniaohjeet

Alla olevat ohjeet ovat suosituksia ja perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston suosituksiin ja ohjeisiin epidemian ajalle. Suositukset päivittyvät tarpeen mukaan.

Kasvomaskien käyttö

  • THL:n suosituksen mukaisesti suosittelemme maskin käyttöä edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.  Suosittelemme, että erityisesti ne, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotussarjaa, huomioivat maskisuosituksen.

Koronapassien käyttö

  • Koronapassi on Suomen Punaisen Ristin toiminnassa vaihtoehto rajoituksille Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti. Suomen Punaisen Ristin toimijat voivat vaihtoehtoisesti ja oman valintansa mukaan edellyttää tilaisuuden osallistujilta koronapassin käyttöä tai noudattaa valtioneuvoston, aluehallintoviranomaisten ja kuntien asettamia rajoituksia.

Koronarokotukset

  • Punainen Risti noudattaa terveysviranomaisten suosituksia koronaviruksen ehkäisytoimenpiteissä. THL:n mukaan koronarokotukset auttavat kohti normaalimpaa elämää. Rokotettuna saa suojan vakavaa koronavirustautia vastaan ja samalla suojaa myös muita ihmisiä. Tieto rokotuksesta on salassa pidettävää terveystietoa, jonka vuoksi Punainen Risti ei kysy tietoa rokotuksista.