Telefonhjälparkurs: Att stöda på distans

26.5.2020
16:30 - 18:00
Andrea Södergård
Kuvaaja: Andrea Södergård
Sijainti:
Videoföreläsning via Microsoft Teams, 20700, Åbo
Tapahtuman tyyppi: 
  • Kurssit ja koulutukset
Järjestäjä: 

Kursen riktar sig till Röda Korsets frivilliga i Åboland som i sitt uppdrag svarar i stödtelefoner eller ringer människor i olika målgrupper. På kursen får du verktygen för att kunna stöda andra per telefon och ta hand om ditt eget välmående som frivillig.

Anmäl dig här: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7454

Kursinnehåll:
- att svara i telefonen; ur ett psykiskt perspektiv
- olika samtalstyper
- lyssnandets metoder
- specialgrupper
- den frivilligas eget välmående

Vi skickar mera information till deltagarna, samt instruktioner för deltagandet innan kursen börjar. Deltagarna bör ha nätuppkoppling.

Röda Korets är en av Finlands största frivilligorganisationerna med uppgiften att hjälpa dem i mest behov av hjälp här hemma och ute i världen. Vi ger våra frivilliga stöd och utbildning, alltid med den frivilligas välmående i fokus

Arrangör: Finlands Röda Kors Åbolands distrikt i samarbete med Sivis