Turkulainen Mika Vilpo antaa osaamisensa Punaisen Ristin käyttöön - auttaa kotimaassa ja maailmalla

Jussi Vierimaa, SPR (oikea kuva)
Kuvaaja: Jussi Vierimaa, SPR (oikea kuva)
"Mika Vilpo kansainvälisissä avustustehtävissä Albaniassa (vasen kuva). Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa harjoiteltiin mahdollisia kotimaan vesikriisejä varten (oikea kuva)."

Suomalaisen ITC-yrityksen palveluksessa konsulttina työskentelevän Mika Vilpon vapaaehtoisuus Punaisessa Ristissä alkoi yli 30 vuotta sitten. Kahdeksanvuotias löysi ensiapukerhosta toiminnantäyteisen harrastuksen, joka on johtanut siihen, että tällä hetkellä Vilpo vastaa SPR Turun osaston ensiapuryhmätoiminnasta ja valmiudesta. ”Auttamisen ilo ja hyödyksi oleminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka ovat pitäneet minut mukana tässä toiminnassa.”

Valmiudessa normaali- ja poikkeusoloissa

Tällä hetkellä Mika Vilpon on pitänyt kiireisenä vapaaehtoistehtävissä erityisesti valmiusasiat. ”Punaisen Ristin valmius toimia normaaliolosuhteissa ja myös poikkeusoloissa on mielenkiintoinen aihe. Erityisesti resurssien järkevä ja tarkoituksenmukainen käyttö kiinnostavat. Konkreettisesti olen rakentanut mm. tietojärjestelmiä evakuointikeskuksen henkilöseurantaa varten sekä järjestelmiä, joilla voimme valmiusharjoituksissa varmistaa, että kaikki harjoituksen maalihenkilöt tulevat pelastetuiksi”. Vilpolla on tärkeä rooli myös valmiuskouluttajana. Näin osaamista saadaan siirrettyä eteenpäin Punaisen Ristin sisällä.

Korona on vaikuttanut Mika Vilpon vapaaehtoistehtäviin, kun kohtaamisia vaativa vapaaehtoistoiminta on tauolla. Esimerkiksi ensiapupäivystämistä ei ole nyt tarvittu, kun yleisötapahtumat on peruttu. Ensiapuryhmätoiminta sen sijaan on jatkunut verkossa. ”Toteutamme suunnitellun harjoitusohjelman verkossa niin hyvin kuin mahdollista. Muun muassa viestiharjoitukset onnistuvat siellä erinomaisesti.” Vilpo on rakentanut Punaiselle Ristille Varsinais-Suomessa myös koronavarautumiseen ja toiminnan ohjaamiseen sähköisen alustan. ”Alustan kautta kunta voi välittää meille avunpyynnön ja vapaaehtoiset organisoivat tarkoituksenmukaisimman ja lähimmän vapaaehtoisen tehtävään. Käsittelemme samalla alustalla myös vapaaehtoisten raportit tehtävien jälkeen ja ylläpidämme tilannekuvaa”, avaa Vilpo rakentamaansa järjestelmää.

Avustustyöntekijänä Albaniassa

Suomen Punainen Risti lähettää eri alojen ammattilaisia töihin katastrofialueille tai kehitysyhteistyöhankkeisiin. Työntekijät valitaan hakuprosessin kautta ja koulutetaan ennen tehtäviä. Vapaaehtoistehtävien lisäksi Mika Vilpo toimii kansainvälisissä tehtävissä Punaisen Ristin työntekijänä, delegaattina. Vilpon Information Management (IM) -delegaatin tehtäviin kuuluu mm. käynnissä olevan operaation tukeminen tiedonkeräyksen, -prosessoinnin, -varastoinnin ja visualisoinnin osalta. ”Keräämme tietoa joko suoraan kentältä tai hankkimalla sitä olemassa olevista lähteistä. Sen jälkeen tieto käsitellään ja varastoidaan niin, että se tukee operaation tavoitteita ja sen johtamista. Kollegoinani minulla on avustustehtävissä ollut mm. karttatietoasiantuntijoita, matemaatikoita ja IT-ammattilaisia lukuisista eri maista.”

Vilpo sai hälytyksen delegaatti-tehtäviin, kun Albaniassa tapahtui tuhoisa maanjäristys viime vuoden marraskuussa. Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liitto (IFRC) lähetti paikallisen Punaisen Ristin avuksi asiantuntijaryhmän. ”En päässyt työtilanteestani johtuen lähtemään vielä joulukuussa 2019, kun ensimmäinen pyyntö tehtävään tuli. Helmikuussa 2020 sain uuden puhelinsoiton ja tällöin sain sovittua työnantajani kanssa lomien ja palkattoman vapaan käytöstä ja lähdin työskentelemään neljäksi viikoksi Albaniaan.”

Vilpo työskenteli Albaniassa avunsaajien rekisteröinnin ja psykososiaalisen tuen seurantaraporttien parissa. ”Keräsimme tietoa kentältä mobiiliapplikaatiolla ja tieto jäsennettiin lähes reaaliajassa operaation johtamisen tueksi.” Hän pääsi käyttämään Albaniassa myös kouluttajaosaamistaan. ”Koulutimme paikallisen Punaisen Ristin työntekijöitä ja vapaaehtoisia tiedonhallintaan liittyvissä asioissa. Tämä tukee paikallista valmiutta myös tulevaisuudessa, mikäli jokin vastaava onnettomuus toteutuisi uudestaan”, summaa Vilpo.

Onnistumisen iloa vapaaehtoistoiminnassa

”Vapaaehtoistoiminnan hienous on siinä, että eri alojen ammattilaiset tuovat omaa osaamistaan yhteiseen hyvään. Punaisessa Ristissä toimimalla pystymme tarjoamaan yhteiskunnalle jotain lähes ainutlaatuista. Olemmekin yhteistyössä viranomaisten kanssa kehittäneet varautumista useissa harjoituksissa”, kertoo Mika Vilpo.

Harrastus tuo vastapainoa työlle ja se luo myös iloa. ”Punaisen Ristin toiminnassa on helppo kokea onnistumisen iloa päästessään auttamaan muita ihmisiä. Oli sitten kyseessä auttaminen festareilla ensiapupäivystäjänä tai isomman onnettomuuden sattuessa vaikka evakuointikeskuksen eri tehtävissä. Tekemistä löytyy kaikille ja toimintaan voi sitoutua juuri niin paljon ja pitkäksi aikaa kuin haluaa,” kannustaa Vilpo.

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 4.-10.5.2020.

Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa eniten apua tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Punaisessa Ristissä on monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Tutustu osoitteeseen vapaaehtoiset.punainenristi.fi