Nuorisoryhmätoiminta

Rami Marjamäki
Kuvaaja: Rami Marjamäki
"Kangasalan nuorisoryhmäläiset ensiapuharjoitusten tauolla"

Nuorisoryhmätoiminta tarjoaa nuorelle mahdollisuuden näyttää, että hän uskaltaa välittää. Ryhmätoiminta antaa 13–17 -vuotiaille mahdollisuuden vaikuttaa lähiympäristössään ja ottaa kantaa paremman arjen ja heikompien puolesta.

Nuorisoryhmä kokoontuu tyypillisesti kerran viikossa tunniksi tai kahdeksi. Ryhmässä käsitellään Punaisen Ristin toiminnan aihepiirejä, tehdään vierailuja, osallistutaan kampanjoihin ja vietetään peli- ja elokuvailtoja. Nuorisoryhmiä ovat myös Punaisen Ristin eri toimintamuotojen ympärille keskittyvät teemaryhmät, kuten nuorten ensiapuryhmät tai humanitaarisen oikeuden ryhmät.

Ole yhteydessä piirisi nuorisotyöntekijään tai lähimpään osastoon löytääksesi sinua lähimpänä toimivan nuorisoryhmän! Jos osastossasi ei vielä ole nuorten tai varhaisnuorten ryhmää, kokoa kiva porukka ja perustakaa sellainen! Ohjeita ja apua tähän löydät oheisesta oppaasta. Voit kysyä lisätietoja myös piirisi nuorisotyöntekijältä.

Tampereella ja Joensuussa kokoontui kesällä 2016 porukka nuoria pohtimaan mitä nuorisoryhmässä voisi tehdä. He rakensivat eri vuosikelloja vinkkeineen. Niihin voi tutustua alla olevasta liitteestä. Mallit ja vinkit ovat kaikkien käytössä, olkaa hyvä!