Ruoka-aputoiminta Satakunnan piirin alueella

UutisOivan arkisto
Kuvaaja: UutisOivan arkisto

KOHTAAVA JA OSALLISTAVA RUOKA-APUTOIMINTA AUTTAMISEN YTIMESSÄ

Ruoka-avun tarve on kasvanut ja korostunut erityisesti pitkittyneen koronapandemian ja Ukrainan kriisin seurauksena. Elinkustannukset ovat nousseet, uusia avuntarvitsijoita on tullut avun piiriin ja yhä useammalle ruoka-apu on tullut välttämättömäksi pärjäämisen kannalta.

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta on enemmän kuin ruokaa. Se on kohtaamisia, keskusteluja ja osallisuutta tukevaa ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa. Toiminta vahvistaa alueellista verkostoyhteistyötä ja tarjoaa toiminnan paikkoja uusille vapaaehtoisille, myös ruoka-avun saajista nousseille. Ruoka-aputoimintaa on myös se, että tarjoamme omaa osaamistamme muiden ruoka-aputoimijoiden järjestämiin ruokajakeluihin esimerkiksi Terveyspisteen tai kohtaamiskahvilan muodossa.

Ruoka-apu on merkittävä osa Punaisen Ristin kokonaisvalmiutta. Ruoka-aputoimintaa toteuttavilla vapaaehtoisilla on vahvan organisointikyvyn lisäksi logistiikka- ja verkosto-osaamista sekä haavoittuvimmassa asemassa olevien kohderyhmien tuntemusta. Ruoka-apu vastaa sekä akuuttiin hätään että pitkäkestoiseen tuen tarpeeseen. Punaisen Ristin paikallisosastot järjestävät ruoka-aputoimintaa ja tekevät siihen liittyvää yhteistyötä jo noin 100 paikkakunnalla 1600 vapaaehtoisen voimin. Ruoka-avussa yhdistyvät hävikki- ja lahjoitusruoan jakelu, yhteisölliset ruokailut sekä hyvinvointia ja terveyttä tukevat toiminnot, kuten terveysteemaiset tietoiskut sekä henkinen tuki.

Joko teidän osastonne on mukana?

Tutustukaa ja ottakaa käyttöön ruoka-aputoiminnan materiaalit toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi. Muistattehan ilmoittaa ruoka-aputapahtumistanne osoitteessa www.ruoka-apu.fi, jonka kautta apu tavoittaa parhaiten sitä tarvitsevat.

 

Ruokaa ja apua kaikille

- SPR:n ruoka-aputoiminnan valtakunnallistaminen -hanke 2021–2022

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa ruoka-aputoiminnan jatkuminen Suomen Punaisen Ristin toiminnassa ja yhteistyössä. Avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut Covid-19-epidemian ja sen pitkäkestoisten vaikutusten myötä ja hankkeella halutaan turvata ruoka-apu sitä tarvitseville. Hanke on jatkoa edellisille kausille. Hankkeella laajennetaan, kehitetään ja lisätään ruoka-apua ja siihen liittyvää vapaaehtoistoimintaa sekä tiivistetään verkostoyhteistyötä valtakunnallisesti ja paikkakunnilla alueellisen tarpeen mukaisesti.

Ruoka-aputoimintaa toteutetaan Punaisen Ristin paikallisosastoissa vapaaehtoisvoimin. Toiminnan organisoinnissa tehdään yhteistyötä. Hankkeen pääpaino on ruoka-aputoiminnan ja siihen liittyvän vapaaehtoistyön järjestämisessä. Hankkeen työntekijät levittävät malleja ja toimintaa, kouluttavat ja tukevat vapaaehtoisia ruoka-avun organisoinnissa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hankkeessa tehdään kaikkien piirien alueella tiivistä yhteistyötä muiden ruoka-apua tarjoavien tahojen ja eri palveluntuottajien ja kuntien kanssa.

Hankkeen kohderyhmät: Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvat henkilöt. Toissijainen kohderyhmä ovat muun ruoka-avun piirissä olevat henkilöt sekä toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, Punaisen Ristin piirien ja osastojen työntekijät ja muut ruoka-aputoimijat.

Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2022 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saavat seuraavat järjestöt: Suomen Punainen Risti (700 000 euroa), Samaria rf. (500 000 euroa), ViaDia ry (300 000 euroa), Työttömien keskusjärjestö ry (250 000 euroa) ja Hyria säätiö sr, (50 000 euroa). Lisäksi ministeriö myönsi 200 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille ruoka-aputoiminnan kansallisen järjestökoordinaation kehittämiseen.

Aiheesta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/-/kansalaisjarjestot-saavat-yhteensa-2miljoonaa-euroa-val... Lue lisää Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishankkeesta: https://www.punainenristi.fi/tyomme/ruoka-apu/ruoka-avun-jarjestokoordin...

Ruoka-jakoon liittyvistä tapahtumista saa tietoa tapahtumakalenterista, facebookista sekä paikallislehtien sivuilta. Tiedotamme myös ruoka-apu.fi -sivustolla.

Yhteystiedot

SPR Satakunnan piiri, Mia Vettenranta p. 050 305 5467, mia.vettenranta@punainenristi.fi

Linkkejä:

SPR:n ruoka-apu sivusto.

Ruokaviraston ohjeet ruoka-aputoimintaan Koronaviruksen aiheuttamiin poikkeusoloihin.

Valtakunnallinen ruoka-apu sivu, jossa paikkakuntakohtaisesti tietoa haettavissa.