Webinaareista osaamista korona-auttamistoimintaan

Filippiinien Punainen Risti
Kuvaaja: Filippiinien Punainen Risti
"Turvallisuusnäkökulma huomioidaan kaikessa. Avustustyö suunnitellaan aina niin, että se ei lisää koronatartuntariskiä. Kuva Taifuuni Ursula -operaation avustusjakelusta."

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin säännöllisesti järjestämät valmius-webinaarit ovat osa vapaaehtoisille tarjottavaa koulutusta, jolla kasvatetaan vapaaehtoisten tietotaitoa korona-auttamistehtäviin liittyen.

16.4.2020 webinaarissa (kuunneltavissa täältä) saatiin katsaus tilanteesta Aasiasta, kun asiantuntijavieraana oli Kiinassa työskentelevä varsinaissuomalainen Covid-19 operaation operaatiokoordinaattori Johanna Arvo Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisestä liitosta. Arvo kertoi työstään ja koronatilanteesta Kiinassa ja Aasian alueella.

Työssään operaatiokoordinaattorina Arvo auttaa Kiinan toimistoa mm. operaatiosuunnitelman tekemisessä sekä seuraa operaation etenemistä. Työssä autetaan paljon myös käytännön järjestelyissä. ”Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa niin, että apu ja tarvikkeet saadaan oikea-aikaisesti perille. Pyrimme tekemään toimenpiteitä, joilla ennaltaehkäistään sairastumista ja vähennetään kuolleisuutta. On tärkeää, että terveydenhuollon kapasiteetti saadaan koronatilanteessa riittämään”, kertoo Arvo.

Kiinan Punainen Risti on panostanut paljon psykososiaalisen tuen tarjoamiseen. ”Tuen tarjoamiseksi avatun ”hotlinen” kautta on tullut valtavasti yhteydenottoja. Sosiaalisen median merkitys luotettavan tiedon jakamisen kanavana on merkittävä mahdollisuus Kiinassa ja tätä myös Punainen Risti Kiinassa käyttää”, kuvaa Arvo. Haasteellisessa koronatilanteessa vapaaehtoisten jaksamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. ”Koronaoperaation vapaaehtoisten jaksamisesta huolehditaan ensisijaisesti koulutusten ja seminaarien kautta, myös psykososiaalista tukea on tarjolla.”

Koronatilanteessa terveysneuvonnan merkitys on suurta. Tiukat rajoitustoimet ovat toimineet Kiinassa hyvin. ”Edelleen täällä pidetään etäisyyttä, ihmiset ovat tietoisia riskeistä. Fyysisen etäisyyden pitäminen ja fyysisten kokoontumisten rajoittaminen on tärkeää koronatilanteessa myös Suomessa”, Arvo muistuttaa. ”Turvallisuusnäkökulma huomioidaan kaikessa. Avustustyö suunnitellaan aina niin, että se ei lisää koronatartuntariskiä.”

Avun ketjussa jokainen lenkki on tärkeä

Pandemian keskellä Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat tälläkin hetkellä kaikkialla maailmassa. Vapaaehtoistoiminnan lisäksi myös lahjoittamalla voi auttaa. ”Punaisen Ristin Katastrofirahastoon lahjoitetuilla varoilla mahdollistetaan haavoittuvassa asemassa olevien auttaminen. Lahjoituksia ei korvamerkitä etukäteen tiettyyn kohteeseen, vaan niitä on mahdollista käyttää myös mm. koronatilanteessa. Katastrofirahaston varoja voidaan käyttää nopeasti siellä, missä avun tarve on suurin”, summaa Johanna Arvo.

Vapaaehtoiseksi koronatehtäviin Varsinais-Suomessa? Lue lisää täältä: https://rednet.punainenristi.fi/node/59732

Lahjoita Punaisen Ristin katastrofirahastoon: https://www.punainenristi.fi/lahjoita/lahjoita-katastrofirahastoon