Monikielisiä ja selkokielisiä koronavirus-ohjeistuksia on saatavilla / Multilingual instructions about corona is available

Luotettavan tiedon jakaminen nykytilanteesta on erittäin tärkeää etenkin niille, jotka eivät puhu äidinkielenään virallisia kieliä tai eivät osaa etsiä tietoa viranomaislähteistä. Liikkeellä on paljon huhuja ja väärää tietoa. Me voimme auttaa!

Omassa osastossa sinulla on mahdollisuus tavoittaa monia henkilöitä ja päästä erilaisiin ryhmiin ja verkostoihin. Ole yhteydessä heihin, jotka tarvitsevat tietoa ja jaa esimerkiksi uutiskirjeen linkkien takaa löytyviä monikielisiä ja selkokielisiä materiaaleja. Koska tilanne muuttuu koko ajan, on hyvä varmistaa, että tieto on päivitetty. 

Lapin piirin uutiskirje monikielisistä materiaaleista on suomeksi ja englanniksi. Kiitos kun autat!

-------

Sharing reliable information on the current situation is extremely important, especially for those who do not speak Finland official languages as their mother tongue or are unable to search for information from official sources. There are a lot of rumors and misinformation circulating. We can help!

Within your networks you have the opportunity to reach many people and groups. Reach out to those in need of information and share the multilingual and simplified Finnish materials found at the newsletter. As the situation changes all the time, it's a good idea to make sure the information is up to date.

Newsletter about multilingual materials from Lapland District is in Finnish and English. Thank you for helping!