Koronaviruksen aiheuttamia muutoksia osaston toiminnassa

Osaston kaikkien ryhmien kokoontumiset ja palaverit on suositusten mukaisesti

peruttu 31.5.2020 saakka.

Asioita hoidetaan ensisijaisesti puhelimen ja videopalaverien välityksellä. Poikkeuksena ovat valmiuden ylläpidon kannalta välttämättömät toimet.

Seuraamme koronavirustilannetta ja viranomaisten antamia ohjeistuksia, tiedotamme muutoksista.

Punaisen Ristin Jämsän osaston hallitus