Koronavirusvarautuminen Hämeen piirissä

Hyvät SPR Hämeen piirin osastojen avainhenkilöt!

Kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Ja sellaisena se näyttää jatkuvan. Elämme aikaa, jossa kaiken tulevaisuuden suunnittelun ohella pitää lisätä huomio: ” ehkä tai mikäli tilanne sallii”. Näin myös meillä Punaisessa Ristissä. Tämän poikkeuksellisen tilanteen ohella Punaisella Ristillä on edelleen vahva oma tehtävänsä ja mandaattinsa. Sen nojalla me toimimme edelleen. Perinteisten auttamisen muotojen rinnalle on nousemassa, ja jo noussutkin, uusien auttamisen muotoja. Lisäksi vakiintuneita auttamisen tapoja joudumme toteuttamaan uudella tavalla. Harrastamistoimintaamme on tullut oleellisena osana verkossa tapahtuva harrastaminen. Mekin olemme ottaneet valtavan digiloikan lyhyessä ajassa.

Me SPR Hämeen piirissä tuemme osastoja muuttuvassa tilanteessa parhaan taitomme ja kykyjemme mukaan. Jo keväällä oli ihailtavissa nähtävillä se, kuinka tämä prosessi on kahdensuuntainen. Osastoissa tapahtui paljon innovatiivista työtä tilanteessa toimimiseen ja osastot reagoivat muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti. Osastomme todellakin olivat auttamiskykyisiä koko Korona-operaation ajan. Ja mikä parasta: tätä oppia auliisti jaoimme piirimme sisällä ja kaikki opimme uutta.

SPR:n koronaoperaatio on päättynyt toistaiseksi, mutta tilanne saattaa muuttua nopeastikin tilanteen niin vaatiessa. Me piiritoimistolla olemme tuntoaistit herkillä ja toimimme tilanteen vaatiessa nopeastikin. Keväällä pidimme osastoillemme ja vapaaehtoisillemme säännöllisiä reaaliaikaisia info-tilaisuuksia sekä lähetimme osastoille säännöllisesti ajankohtaistakirjeitä. Näitä käyttöön otettuja toimintatapoja käytämme edelleen tarkoituksenmukaisesti ja tarpeen vaatiessa. Kaikkiin esiin tuleviin tilanteisiin ei kenelläkään ole tyhjentävää neuvoa tai toimintaohjeistusta, mutta yhdessä asioita tarkastellen ja hieman epävarmuuttakin sietäen me kyllä kykenemme toimimaan viisaasti, oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Ja viranomaisten antamia ohjeita tarkasti noudattaen.

Voimia ja iloa osastotyöhön myös syksylle 2020!
Pentti Savolainen
toiminnanjohtaja