Koronavirusvarautuminen Hämeen piirissä

Toiminnanjohtajan kesäterveiset 

Alkanut kesä on monella tapaa hyvin poikkeava. Takana on kolmen kuukauden aika, jolloin yhteiskunta on poikkeusolojen myötä muuttunut radikaalisti – osin väliaikaisesti ja osin pysyvästi. Korona-kriisi tuo myös mukanaan monenlaisia vaikutuksia. Kriisin aiheuttamat taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat vaikuttavat osaltaan niihin odotuksiin, joita Punaiselta Ristiltäkin odotetaan. Samanaikaisesti olemme ottaneet käyttöön uudenlaisia kommunikointitapoja ja niiden hyödyntäminen normaalioloissakin mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteydenpidon esimerkiksi ystävätoiminnassa tai vaikkapa järjestökoulutuksissamme. Toki samanaikaisesti on joukko ihmisiä, joita emme, syystä tai toisesta, näiden uusien yhteydenpitotapojen avulla saavuta. Meidän tulee entistäkin enemmän huomioida perustoiminnassamme sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuus, ja osaltamme saattaa Punaisen Ristin piiriin ihmisiä, jotka tästä kriisistä tulevat kärsimään. Haluan nostaa esiin erityisesti yksinäisyyttä kokevat, riskiryhmiin kuuluvat tai lapset. 

Vaikka yhteiskunnan rajoituksia osin poistetaankin ja valtiojohto valmistautuu poikkeusolojen lainsäädännön mukanaan tuomien rajoitustoimien purkamiseen, ei tilanne ole ohi. Ja kukaan ei tiedä varmasti, että mitä lähitulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Siksi on tärkeää, että edelleen noudatamme tarkasti viranomaisten antamia ohjeita turvaväleistä, käsihygieniasta sekä liikkumisesta. Saman aikaan toivon, että innovatiivisesti etsimme uudenlaisia tapoja pitää yhteyttä toisiimme. On ollut liikuttavaa huomata, kuinka paljon olemme Hämeen piirin alueella kevään aikana luovasti kehittäneet monimuotoisia yhteydenpitotapoja. Kiitos siitä kaikille! 

Piiritoimistokin siirtyy kesään. Olemme jaksottaneet lomiamme siten, että meillä on myös useampi työntekijä samanaikaisesti töissä perinteiseen loma-aikaan kesä-heinäkuussa. Akuuteissa asioissa päivystysvastuussa ovat ajalla 15.6.-12.7. ohjelmapäällikkö Salla Heiskanen (puh. 040 809 3568) ja 13.7.-9.8. toiminnanjohtaja Pentti Savolainen (040 776 4891). 

Muistakaa myös osastoissanne piirin kokous 29.8. ja SPR Yleiskokous! Näihin osallistujiksi odotan paljon hämäläisiä äänivaltaisia edustajia, mutta samalla kokouksiin odotetaan vain äänivaltaisia edustajia. 

Oikein hyvää ja aurinkoista kesää! Pentti Savolainen, toiminnanjohtaja

Osastoissa tapahtuu 
Osastokirje 
Seuraava osastokirje ilmestyy elokuussa. 

Hämeen piirin vuosikokous pidetään lauantaina 29.8.2020 alkaen klo 11. Ilmoittautuminen alkaa klo 10. Kokoukseen toivotaan vain virallisten edustajien osallistumista eikä siellä ei ole oheisohjelmaa. Kokouspaikkana on UKK-instituutti (Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere). Ilmoittautumiset viimeistään 20.8.20 tämän linkin kautta https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_vuosikokous_8126 
Kutsu ja kokousmateriaalit lähetetään elokuun alussa osastoille ja ne löytyvät myös RedNetistä piirin sivuilta

Yleiskokous Vaasassa 5.-6.9.2020 
SPR:n hallituksen vahva suositus on, että vain äänivaltaiset edustajat osallistuvat. Muistattehan ilmoittautua 5.7. mennessä ja varata myös majoituksen. Tarkempia ohjeita löytyy RednNetin Yleiskokoussivuilta
Kokouspaikkana on Botnia-halli, jossa mm. turvavälit pystytään varmistamaan. Ansiomitalien luovutustilaisuutta, oheisohjelmia ja iltajuhlaa ei järjestetä. Hämäläisille järjestetään yhteiskuljetus, josta lähetetään infoa ilmoittautuneille elokuun alussa (lähtö perjantaina). Virallisille yleiskokousedustajille järjestetään koulutusta tiistaina 18.8.20 klo 17.30 -20.30 Hämeenlinnassa ja torstaina 20.8.20 klo 17.30 -20.30 Tampereella. Koulutuksista lähetetään tarkemmat tiedot ilmoittautuneille heinä-elokuun taitteessa. 

Korona-operaation toimintatietojen kerääminen 
SPR keskustoimisto (ja piirit) ovat keränneet kotimaassa tapahtuvista auttamisoperaatioista tietoja hyvin monella eri tavalla. Tarve yhdenmukaiselle ja selkeälle tietojenkeruulle ja tietojen esittämistavalle on ollut ilmeinen. Tämän vuoksi Suomen Punainen Risti otti käyttöön kesäkuun alussa uuden Korona-tilannekuvajärjestelmä. 

Kiitokset seuraaville osastoille määräaikaan toimitetuista tiedoista 
Taulukko tulossa!

Toivomme, että loputkin osastot täyttävät ensimmäisen kerran sähköisen kyselylomakkeen (http://spr.fi/raportoi) mahdollisimman pian. Lomakkeeseen kirjataan tiedot operaation alusta lähtien. Vaikka osastolla ei olisi ollutkaan varsinaisia auttamistehtäviä, niin lomakkeen täyttäminen on kokonaiskuvan kannalta tärkeätä. Jatkossa osasto raportoi tilanteen muuttuessa merkittävästi (kokonaisuuden kannalta, muutos yli 10 % tai muutoin erityistä kerrottavaa/jaettavaa). Viimeinen raportointi tapahtuu operaation päätyttyä. 

Tilannekuvan koontilomake (https://rednet.punainenristi.fi/tilannekuva
Osastojen täyttämät tiedot siirtyvät reaaliajassa tilannekuvan koontilomakkeelle. Koontilomaketta käytetään erityisesti valtakunnallisen ja piirikohtaisen tilannekuvan seurantaan. Tämän vuoksi jokaisen osaston raportointi on tärkeätä, vaikka tapahtumia olisi ollut vähän. Myös mukanaolo ja valmiuden nosto ovat huomionarvoisia asioita! 

Koontilomake on vain SPR:n käyttöön. Lomakkeen täyttämiseen liittyvissä asioissa lisätietoja piiristä (tommi.mattila@redcross.fi) tai Tommi puhelin 040 589 5780. Järjestelmän tekniset ratkaisut, ongelmat ja kehitysehdotukset: tilannekeskus@redcross.fi

Osastoissa lasten Päiväleirejä 
Janakkala, Nokia ja Tampere järjestävät tänä kesänä lapsille päiväleirejä. Toiminnalla tuetaan sekä lapsia että heidän perheitään. Hienoa toimintaa ja nopeasti reagoitu! 

Oma Punainen Risti 
Oma Punainen Risti on koronan myötä otettu hienosti käyttöön Hämeen piirissä. Iso kiitos siitä kaikille osastojen Oma-käyttäjille! Piirin alueella on jo 1479 vapaaehtoisten luomaa profiilia. Jos et itse vielä ole mukana, niin käy nyt luomassa itsellesi oma profiili osoitteessa Oma Punainen Risti.

Myös netissä jäseneksi liittyminen siirtyi Omaan tammikuussa. Omassa tarjotaan vapaaehtoiseksi rekisteröityville heti jäseneksi liittymistä ja jäsenmaksun maksamista. Samoin jäseneksi liittyvälle tarjotaan heti kiittämisen yhteydessä vapaaehtoisprofiilin luomista samoilla yhteystiedoilla.

Uusia toiminnasta kiinnostuneita varmasti tulee mukaan myös kesän aikana. Omassa kannattaa siis jo informoida syksyn tapahtumista ja huolehtia osastossa, että kesän aikanakin muutaman kerran käydään katsomassa Omaan liittyneet uudet toimijat ja lähetetään heille tervetulotoivotus.

Oma Punainen Risti -koulutustallenteita voi katsella RedNetistätai kysellä kesän jälkeen koulutuksia piiristä Marjutilta, Petriltä tai Riitalta.

Ensiapu- ja elvytysohjeet korona-aikana 
Löytyvät korona 2020 sivustolta. Jos aiheen tiimoilta tulee kysymyksiä, niin ole yhteydessä pirjo.mattila@redcross.fitai tommi.mattila@redcross.fi. Kysymykset voi ohjata molempien sähköpostiin, olemme lomalla eri aikoihin. 

Liite:Terveyden edistämisen verkkoperehdytys -mainos osastojen markkinointia varten 

Perehdytyksiä ja koulutuksia

Ystävätoiminnan peruskurssi (puhelin- ja verkkoystävätoiminta) https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7596 (järjestäjänä HUP) 15.6.20 klo 17-20

Terveyden edistämisen verkkoperehdytys on nyt valmis ja löydätte sen osoitteesta: https://www.sproppimateriaalit.fi/web/site-63079/state-jurdcmbqgercytzr/front-page. Olemme aloittaneet verkkoperehdytyksen markkinoinnin, johon toivomme teidän osallistuvan aktiivisesti alueillanne. Tämän kirjeen liitteenä löydätte mainoksen, jota voitte käyttää verkkoperehdytyksen markkinoinnissa. Toivomme, että jaatte tietoa verkkoperehdytyksestä laajasti, jotta tavoitamme mahdollisimman paljon uusia vapaaehtoisia ja jo toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia. 

Lisäksi varmistattehan, että terveyden edistämisen toimintanne on ilmoitettu Oma Punainen Risti -palvelussa, jotta uudet toimijat löytävät toiminnan pariin mahdollisimman helposti. Perehdytys ohjaa suorittaneet Omaan, joten olisi tärkeää, että alueenne terveyden edistämisen toiminta päivitetään sinne mahdollisimman pian. Terveyden edistämisen toiminnan otsikossa on hyvä olla mainittuna toiminnan alue, esimerkiksi päihdetyö/terveyspiste, jotta hakukone löytää sen mahdollisimman helposti. Ohjeita Omaan: https://rednet.punainenristi.fi/omatt

Webinaareja tarjolla:

30.6.20 klo 18-19.30 uusille terveyden edistämisestä kiinnostuneille tarkoitettu webinaari Omasta. https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7586

Voi hyvin auttaaksesi muita -psykososiaalisen tuen seminaari 
Aika: lauantai 3.10.2020 klo 10:00-17:00 
Paikka: Meeting Park Forum Campus, Yrjönkatu 29 C, Helsinki. Etäosallistuminen seminaariin on myös mah­dollista (aamupäivä sekä yksi iltapäivän työpajoista).

Kohderyhmä (yht. 160 henkilöä): ensisijaisesti SPR:n vapaaehtoisille (ja työntekijöille striimauksen kautta): terveyden edistämisen vapaaehtoiset, henkisen tuen vapaaehtoiset, hälytysryhmien ryhmänjohtajat, toimin­taryhmien vetäjät, toiminnan koordinaattorit, ystävävälittäjät, Nuorten turvatalojen vapaaehtoiset, omaishoi­tajien tukitoiminnan vapaaehtoiset, paperittomien kanssa toimivat vapaaehtoiset, kotoutumisen tuen vapaa-ehtoiset sekä muut avainvapaaehtoiset ja osastojen yhteyshenkilöt. Ilmoittautuminen 24.8. mennessä: 

https://www.lyyti.fi/reg/seminaari201003 
Paikan päälle seminaariin otetaan mukaan 160 vapaaehtoista. Mikäli ilmoittautuneita tulee yli 160, valitsemme mukaan pääsevät, jotta voidaan varmistaa, että osallistujia on kaikista toimintamuodoista ja piireistä. Samalla varmistetaan, että mahdolliset kokoontumisrajoitukset huomioidaan. Lähetämme vahvistusviestin valituille osallistujille ilmoittautumisen päätyttyä.

Striimaus: Etäosallistuminen on mahdollista aamupäivän ohjelmaan sekä yhteen myöhemmin ilmoitettavista iltapäivän työpajoista.
OsallistumishintaSeminaari on maksuton osallistujille, sisältää paikan päällä osallistuville aloituskahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.