Järjestöjen tilannekuvan kokoaminen

Tämänhetkisen arvion mukaan koronapandemia tulee kestämään useamman kuukauden ja varsinainen ruuhkahuippu todettujen tartuntojen ja avunpyyntöjen osalta saavutetaan vasta myöhemmin. Ennuste on, että terveydenhuollon ja kuntien voimavarat tulevat joutumaan koetukselle, kuten tapahtuu myös järjestöjen voimavarojen suhteen. Punainen Risti pyrkii alueellisia järjestöverkostoja hyödyntäen varmistamaan riittävät voimavarat kuntien ja viranomaisten tukemiseksi pitkäkestoisessa häiriötilanteessa.

Tulevina viikkoina meidän tulee tiivistää järjestöjen yhteistyötä, jonka vuoksi SPR:n Savo-Karjalan piiri koordinoi järjestöjen auttamistoimintaa. Koordinaatio koskee kunnilta ja terveysviranomaisilta tulevina viikkoina tulevia akuutteja tukipyyntöjä sekä maakunnallisen järjestöjä koskevan tilannekuvan kokoamista ja ylläpitämistä. SPR:llä ei edelleenkään ole käskyvaltaa maakuntien järjestöihin, vaan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön sekä kullakin yhdistyksellä olemassa oleviin voimavaroihin.

Keräämme päivittyvää tilannekuvaa järjestökentän resursseista ja auttamistoiminnasta kuntien ja viranomaisten tueksi. Tietoa käytetään myös järjestöjen yhteistoiminnan suunnitteluun.Kyselyn linkkiä saa ja toivotaan jaettavan eteenpäin alueenne yhdistyksille. 

  • Pyydämme kaikkia Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa sekä Heinävedellä toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä  (1 vastaus/yhdistys) toimittamaan tietonsa perjataihin 1.5.2020 klo 16.00 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/tilannekuvaviikko18

Tietoa järjestön paikallisesta ja alueellisesta auttamistoiminnasta pyydetään

 

Lisätietoja

 

Järjestötiedotteet: