Vapaaehtoisia tarvitaan - Punainen Risti järjestää verkkkokurssit

Andrea Södergård
Kuvaaja: Andrea Södergård

Järjestämme verkkokursseja uusille vapaaehtoisille, jotta he pääsevät nopeasti mukaan toimintaan. Kurssit ovat ilmaisia ja pidetään nettiluentoina. Osallistujat tarvitsevat nettiyhteyden. Kouluttajana on Siw Karlsson. Lähetämme lisää tietoa ilmoittautuneille, sekä osallistumisohjeet ennen kurssin alkua. 

1. Verkkokurssi uusille vapaaehtoisille (ruotsiksi) to 26.3. klo 12-14, ilmoittaudu: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7005
• Käsittelee Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa
• Miten toimia vapaaehtoisena ystävänä ja tukena
• Vapaaehtoisena työskenteleminen
• Vapaaehtoisen oma hyvinvointi
• Kouluttaja: Siw Karlsson

2. Henkinen tuki ystäville – verkkokurssi (ruotsiksi) ti 31.3. klo 13-15, ilmoittaudu: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7006
• Vapaaehtoisille, jotka ovat käyneet ystäväkurssin tai verkkokurssin uusille vapaaehtoisille
• Miten kohdata ihminen, jolla on vaikeaa, ja tukea häntä
• Henkisen tuen valmiudet
• Eri tilanteissa olevien ihmisten kohtaaminen
• Vapaaehtoisen oma hyvinvointi
• Kouluttaja: Siw Karlsson