LäksyHelppi onnistuu myös etänä

EtäLäksyHelpissä voit auttaa koululaista tai opiskelijaa läksyjen teossa luokkahuoneen ulkopuolella, verkossa. Tässä vinkkejä siihen, miten voitte osastossa järjestää LäksyHelppiä toisella tavalla, kun koulutilat ja oppilaitokset on pääsääntöisesti suljettu koronaviruksen leviämisen torjumiseksi.

Tavoitteet

- Auttaa niitä lapsia ja aikuisia, jotka erityisesti tarvitsevat apua läksyjen teossa tai etäopiskelussa.
- Saattaa auttamishaluiset ja avuntarvitsijat yhteen.
- Tuoda turvaa poikkeuksellisena aikana, kun koulut ovat suljettuna ja lapset mahdollisesti yksin kotona. Myös monet aikuiset kaipaavat tukea opiskeluun kotona.
- Mahdollistaa kontaktien ylläpitäminen jo valmiiksi LäksyHelppi-toiminnassa mukana olevien välillä.

Toimenpiteet osastolle

- Kartoittakaa toiminnan tarpeet. Millainen EtäLäksyHelppi alueellenne sopisi? Onko osaston alueella LäksyHelppiä, jonka voisi siirtää osin tai kokonaan verkkoon? Olisiko LäksyHelppi tarkoitettu yhden koulun oppilaille vai avoin kaikille alueen asukkaille? Minkä ikäisille se olisi suunnattu? Mitä kontakteja osastolla on kouluihin?
- Pohtikaa myös sitä, kuinka montaa oppilasta voisitte kerralla auttaa omien resurssienne puitteissa.
- Montako vapaaehtoista on käytettävissä? Toimintaa voivat ohjata osaston omat LäksyHelppi -vapaaehtoiset, osaston muut vapaaehtoiset tai uudet ohjaajat.
- Helpointa on, jos omat kokeneet vapaaehtoiset aloittavat toiminnan ja tarpeen mukaan kutsutaan uusia vapaaehtoisia mukaan.

Valitkaa alusta, jolla LäksyHelppi toimii. Alustojen käyttö ja perehdytys voi olla yksi vapaaehtoistehtävä osastossa.

Esimerkkejä alustoista

- kahdenvälinen: Teams, Whatsapp video, Skype, Telegram (mahdollisuus toimia anonyymisti jakamatta puhelinnumeroa)
- pienryhmä: Teams, livevideo Instagramissa, Google Hangouts, Skype, Whatsapp video (max. 4hlöä)
- suuri ryhmä: Teams, livevideo Instagramissa, Google Hangouts

Oppilaiden tavoittaminen ja yhteistyö koulun kanssa

- Oppilaat voivat olla olemassa olevasta LäksyHelpistä tai uusia.
- Opettajat voivat auttaa löytämään oppilaita, jotka hyötyisivät LäksyHelpistä. Nämä voivat olla joko lapsia tai aikuisopiskelijoita.
- Oppilaille tieto voi mennä yhteistyökoulun opettajalta Wilman kautta.

Perehdytys

- Kokeneemmat vapaaehtoiset perehdyttävät uusia, lisäksi uudet saavat lyhyen esittelyn osaston toiminnasta (esim. jäsenmestari)
- Tarvittaessa uusille vapaaehtoisille pikaperehdytys etänä: Tervetuloa yhteiseen tarinaan -verkkokurssi 30min https://www.punainenristi.fi/frc-tarina/
- Vapaaehtoisten tulisi kokea toimintaympäristö ja käytettävät välineet tutuiksi ja osata tarvittaessa auttaa osallistujia niiden käytössä.
- LäksyHelppi -vapaaehtoisten Facebook-ryhmässä voidaan keskustella hyvin toimivista etätyöskentelytavoista ja kysyä muilta apua haastaviin tilanteisiin.

Viestintä

- Yhteistyökoulun oppilaille viestit opettajalta Wilman kautta
- Laajemman yleisön tavoittamiseksi osaston omat some-sivut ja alueen Facebook-ryhmät
- Vapaaehtoiset sopivat omasta keskinäisestä viestintäkanavasta