Punainen Risti koordinoi vapaaehtoistoimintaa koronatilanteessa

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa Punainen Risti koordinoi järjestöjen ja spontaanien vapaaehtoisten tehtäviä Varsinais-Suomessa.  

Vapaaehtoistehtävien toteutumisesta tai sisällöstä ei vielä tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa. Varaudumme auttamaan viranomaisten pyynnöstä esimerkiksi ruokatoimituksissa sekä avustustarvikkeiden lajittelussa ja pakkaamisessa. Mahdollisia tili- tai asiointisopimuksia kauppaliikkeiden tms. osalta SPR ei tee. 

Koordinaatiovastuu perustuu sopimuksiin

Koordinaatiovastuu perustuu vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysministeriön ja SPR:n solmimaan sopimukseen yhteiskunnan häiriötilanteisiin liittyvästä varautumista koskevasta yhteistyöstä. Sisäministeriö ja SPR ovat sopineet vastaavasta yhteistyöstä vuonna 2018. 

Suomen Punaisella Ristillä on erilaisia paikallisia ja seutukunnallisia vapaaehtoisryhmiä ja se koordinoi Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa) sekä sen vapaaehtoisia hälytysryhmiä. SPR koordinoi häiriötilanteessa myös muita sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisten tukena toimivia vapaaehtoisryhmiä. Paikallisesti asiasta voidaan sopia tarkemmin. 

Sopimusten mukaan vapaaehtoisryhmät voivat olla tukemassa kuntaa silloin, kun kunta järjestää asiointipalveluja riskiryhmille kunnassaan. 

Toiminnan koordinoimiseksi SPR Varsinais-Suomen piiri pyytää kuntia ohjaamaan vapaaehtoisryhmien jäsenet ja spontaaneja vapaaehtoisia ilmoittautumaan sähköisesti vapaaehtoistehtäviin. Ilmoittautuneet ohjataan paikallisen SPR-osaston tai Vapepa-verkoston hälytysryhmien tueksi. 

Ilmoittaudu mukaan

Lisätietoja

valmiuspäällikkö Tommi Virtanen, SPR Varsinais-Suomen piiri, tommi.virtanen@redcross.fi

ohjelmapäällikkö Minna Rautanen, SPR Varsinais-Suomen piiri,  minna.rautanen@redcross.fi